Kontaktpersona jautājumos, kas saistīti ar reklāmu, un saziņai ar presi:

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv