Kultūras informācijas sistēmu centrs

Tērbatas iela 53 – 2, Rīga, LV 1011

Reģ.Nr. 90001708717

PVN Reģ. Nr. LV90001708717

Valsts kase

Kods TRELLV22

Konts LV16TREL2220558013000