Ar ko nodarbojas Kultūras informācijas sistēmu centrs?

Tas pārvalda Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Tā darbu pārrauga Kultūras ministrija.

 

Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir:

  • datori un telefoni, dažādas datorprogrammas, piemēram, Microsoft Word, Excel, Teams, un internets;
  • dažādas interneta vietnes par kultūru, datu bāzes un elektroniskie katalogi par kultūru. 

 

Kā Kultūras informācijas sistēmu centrs pārvalda šīs informācijas un komunikāciju tehnoloģijas:

  • tās pērk, uzlabo un rūpējas, lai tās vienmēr būtu labā kārtībā;
  • rūpējas, lai tās būtu drošas un tās nevarētu inficēt dažādi datorvīrusi;
  • apmāca un informē cilvēkus, kuri lieto šīs tehnoloģijas.

 

Kultūras informācijas sistēmu centrs piedāvā izmantot internetā šādas noderīgas vietnes par kultūru:

 

Par lasītāju vietnē www.3td.lv var kļūt Latvijas publisko bibliotēku reģistrētie lasītāji.

 

Valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā www.hugo.lv iespējams:

 

Visas aprakstītās iespējas ir pieejamas internetā.

Ja nav pieejams internets, var iet uz tuvāko bibliotēku.

Bibliotēkā datoru un internetu var izmantot par brīvu.

Noskaidrot sev tuvāko bibliotēku iespējams vietnē Kultūras dati >> Bibliotēkas (kulturasdati.lv)

 

Kā var sazināties ar Kultūras informācijas sistēmu centru?

Pa tālruni +371 67843084 vai

Pa e-pastu: info@kis.gov.lv

 

Kultūras informācijas sistēmu centra adrese:

Tērbatas iela 53-2

Rīga, LV-1011