Saskaņā ar nolikumu Kultūras informācijas sistēmu centram (KISC) ir šādas funkcijas:

 1. attīstīt bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu informācijas sistēmas (turpmāk – kultūras informācijas sistēmas);
 2. nodrošināt bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrādi, uzkrāšanu un izplatīšanu.

 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, KISC veic šādus uzdevumus:

 1. īsteno projektu "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma";
 2. nodrošina kultūras informācijas sistēmu apvienošanu integrētā valsts informācijas sistēmā;
 3. nodrošina bibliotēku informācijas portāla izveidi un darbību;
 4. nodrošina nacionālā elektroniskā kopkataloga un nacionālās bibliogrāfijas datubāzes pieejamību;
 5. nodrošina kultūras informācijas sistēmu lietotājiem iespēju viņiem pieejamos informatīvos pakalpojumus saņemt elektroniski, izmantojot informācijas tehnoloģijas;
 6. sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām datu apstrādes jautājumu risināšanā;
 7. konsultē bibliotēkas, arhīvus, muzejus un citas kultūras iestādes ar kultūras informācijas sistēmām saistītajos jautājumos;
 8. attīsta Latvijas kultūras informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem;
 9. īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas.