Bibliotēkas

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Elektroniskā informācija bibliotēkām – Electronic Information For Libraries) nacionālais pārstāvis aicina izmantot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) apkopoto autorizēto un drošticamo informāciju, kas balstās uz jaunākajiem starptautiskajiem zinātniskajiem pētījumiem un iegūtajām zināšanām par Covid-19.

PVO apkopotā informācija pieejama speciāli izveidotā datubāzē.

Lielākā daļa atsauču attiecas uz dažādu žurnālu publikācijām. PVO Covid-19 datubāzē citētā globālā informācija tiek atjaunota katru darba dienu, veicot meklējumus bibliogrāfiskajās datubāzēs, manuālus meklējumus, tai skaitā ar publikācijām pievienotām ekspertu atsaucēm. Uzsvars tiek likts uz identificētu literatūru no visas pasaules, un, lai iegūtu šo globālo perspektīvu, tiek izmantotas daudzveidīgas meklēšanas stratēģijas.


Sīkāka informācija par elektroniskajiem resursiem:

Agrita Sagalajeva

Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore

Tālrunis: 67844896

E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv