Vispārīgi
Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina pasākumu rīkotājus – valsts un pašvaldību kultūras organizācijas, kā arī neatkarīgos producentus pieteikt izrādes, koncertus un tradicionālās kultūras norises ieskaņošanai audiovizuālā formā jeb digitālai fiksēšanai, kas tiks veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu īstenotā projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija" (1. un 2. kārta) ietvaros. Pieteikšanās plānota visu projekta īstenošanas laiku līdz 2022. gada augustam. Digitalizētās kultūras norises pēc projekta realizācijas būs pieejamas plašam iedzīvotāju lokam bez maksas tiešsaistē, tai pat laikā nodrošinot pakalpojuma legālu izmantojumu saskaņā ar autortiesību likumdošanu.

Pasākumu rīkotāju dalība projektā ir bez maksas.

Sīkāka informācija par satura atlases kritērijiem, kā arī par kultūras norišu pieteikšanu digitālajai fiksēšanai - pievienotajā dokumentā zemāk.

Par sadarbības iespējām Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Kultūras informācijas sistēmu centra un citu kultūras un atmiņas institūciju īstenotajos ERAF projektos “Kultūras mantojuma satura digitalizācija”

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC) un citām kultūras atmiņas institūcijām laikā līdz 2022.gada augustam īsteno ERAF projektu „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” un ERAF projektu „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta)”. ERAF projektu vispārīgais mērķis ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, sabiedrības zināšanu un radošo industriju attīstībai, un nodrošināt nacionāla kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā. 

ERAF projektu ietvaros paredzēts digitāli fiksēt kvalitatīvas un nozīmīgas Latvijas aktuālās kultūras mantojuma norises audiovizuālos darbos un pasākumu ierakstos. Digitālo objektu arhīvdatņu uzglabāšana paredzēta ilglaicīgas saglabāšanas digitālos arhīvos, kas nodrošinās informācijas drošu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Digitālo objektu lietotājdatnes tiks izvietotas Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālā DIVA.LV un citās kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas platformās, nodrošinot autortiesību uzskaiti atbilstoši likumdošanai. Lai nodrošinātu ērtāku digitālo objektu meklēšanu vai šķirošanu, tiks izveidota digitālo objektu metadatu datu bāze, kas ļaus dažādām interneta auditorijām operatīvi atrast vēlamos digitālos objektus pēc to aprakstošiem metadatiem.

Tiek plānots ietvert pasākumus dažādās profesionālās un amatiermākslas nozarēs visā Latvijā - Rīgā un reģionos, digitāli fiksējot pasākumus skatuves nozarēs - profesionālā, populārā, džeza mūzika, teātris, amatiermāksla - UNESCO kultūras mantojumā iekļautās latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas būtiskākās norises Latvijā. u.c. Latvijas kultūras mantojuma norišu digitālās fiksēšanas ietvaros iespējama sadarbība ar valsts un pašvaldību kultūras institūcijām, neatkarīgajiem producentiem u.c. , veidojot ierakstus, kuru saturs atbilst šādiem kritērijiem:

Profesionālajā skatuves mākslā ( mūzika, teātris, deja ):

Latvijā radīts augstvērtīgs orģinālsaturs ( mūzika, dramaturģija, režija, horeogrāfija, scenogrāfija )

Profesionāli augstvērtīgs izpildītāju sastāvs ( Latvijā un pasaulē atzinību guvuši izpildītājmākslinieki, profesionālo apbalvojumu laureāti )

Latviešu komponistu, dramaturgu, horeogrāfu jaundarbi, kā arī 20. un 21.gs. radīti darbi

Latviešu klasiskās mūzikas mantojums

Latviešu klasiskās dramaturģijas mantojums

Inovatīvi starpdisciplināri projekti

Profesionāls neatkarīgo producentu radīts mākslas saturs

Populārās mūzikas nozarēs:

Latvijā radīta orģinālmūzika

Aktuāli, Latvijā plašu atzinību un popularitāti guvuši latviešu populārās mūzikas izpildītāji ( solisti, grupas)

Latviešu populārās mūzikas 20., 21. gs. mantojums

Augstvērtīgs un kvalitatīvs muzikālais sniegums

Amatiermākslas nozarēs:

Amatiermākslas nozarē projekta ietvaros paredzēts fiksēt labāko Latvijas amatiermākslas kolektīvu koncertus, izrādes. Kvalitātes kritēriji šajā nozarē ir –

 

 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku skašu un konkursu rezultāti ( skašu laureāti )

Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skates dalībnieki, kas saņēmuši augstāko novērtējumu

“Gada izrāde” skates laureāti amatierteātru mākslas nozarē

Ierakstiem var tikt piedāvāti īpaši šim mērķim veidoti projekti visās minētajās nozarēs.

 

Visās kategorijās sadarbība iespējama gadījumos, ja izpildītājs (persona/kolektīvs) piekrīt izsniegt vispārīgu licenci uz Blakustiesību objekta fiksāžu, reproducēšanu un publiskošanu Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālā DIVA.LV un citās kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas platformās, padarot Blakustiesību objekta digitālo fiksāciju pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

Ja pasākumā izpildīto darbu autors ir pats izpildītājs, kura intereses nepārstāv kolektīvā pārvaldījuma organizācija, sadarbība visās kategorijās iespējama tad, ja autortiesību turētājs piekrīt izsniegt vispārīgu licenci uz Autordarba fiksāžu, reproducēšanu un publiskošanu Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālā DIVA.LV un citās kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas platformās, padarot Autordarba digitālo fiksāciju pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā. 

ERAF projektu ietvaros veidotie ieraksti tiks izmantoti tikai izglītojošiem, nekomerciāliem mērķiem šī projekta ietvaros, savukārt koncertu veidotājiem būs iespēja saņemt koncerta ierakstu, ievietot to savā arhīvā un izmantot nekomerciāliem vai izglītojošiem mērķiem. 

Latvijas kultūras mantojuma norišu digitālo fiksēšanu veic publiskā iepirkumā izraudzītā kompānija SIA “HDPD Productions & Dreams” ( HDPD ).

Atbilstoši minētajiem kritērijiem un  ERAF projekta „Kultūras mantojuma satura digitalizācija” mērķiem, satura piedāvājuma redakcionālo izvēli realizācijai projektā veiks HDPD sadarbībā ar KISC.

 

Par iespēju sadarboties lūdzam informēt e-pastā: hdpdproductionsdreams@gmail.com, brīvā formā aprakstot kultūras pasākumu, kuru vēlaties pieteikt digitālajai fiksēšanai.

 

Plašāka informācija par ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” (1. un 2. kārta) –

www.kis.gov.lv/lv/projekti un https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/projekti

KISC projekta koordinatore: Annija Vucāne (e-pasts: annija.vucane@kis.gov.lv, tel. 66951109  )

HDPD projekta vadītāja: Daina Markova (e-pasts: hdpdproductionsdreams@gmail.com, tel. 27865302 )

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību nākotnē,

 

Ar cieņu,

Armands Magone

Kultūras informācijas sistēmu centra direktors

 

Daina Markova

“HDPD Productions & Dreams” valdes locekle

Digitalizēšanai pieteiktie pasākumi tiks vērtēti pēc noteiktiem atlases kritērijiem, lai sabiedrība varētu vispusīgi iepazīties ar augstvērtīgu un nozīmīgu kultūras norišu piedāvājumu, kas atspoguļo mūsdienu latviešu mūzikas, dejas un aktiermākslas sasniegumus, reizē atstājot spilgtu liecību mūsu pēcnācējiem par šodienas laikmeta kultūras labākajiem paraugiem. Tiks apzinātas un digitalizētas gan profesionālās mūzikas un skatuves mākslas norises, gan vērtīgākais amatiermākslas kolektīvu sniegums. Vērā tiks ņemti tādi atlases principi kā Latvijā radīts augstvērtīgs mūzikas, dramaturģijas, režijas, horeogrāfijas un scenogrāfijas oriģinālsaturs, Latvijā un pasaulē atzinību guvuši darbi un izpildītāji, latviešu komponistu, dramaturgu un horeogrāfu jaundarbi, savukārt amatiermākslā vērtēti tiks XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku skašu un konkursu rezultāti, kā arī citi kritēriji.

Kultūras norišu digitālajiem ierakstiem tiks nodrošināta ilglaicīga uzglabāšana, gādājot par to drošību, kā arī  pieejamību nākamajām paaudzēm. Projektā radītie audiovizuālie materiāli tiks izvietoti dažādās kultūras mantojuma izplatīšanas publiskajās platformās, turklāt projekta īstenošanas laikā tiks izveidota arī digitalizēto kultūras norišu datu bāze ar pasākumu īsiem informatīviem aprakstiem, lai lietotāji varētu atrast sev interesējošo izrādi vai koncertu pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem. 

Par iespēju sadarboties lūdzam informēt e-pastā: hdpdproductionsdreams@gmail.com, brīvā formā aprakstot kultūras pasākumu, kuru vēlaties pieteikt digitālajai fiksēšanai.

Latvijas kultūras mantojuma norišu digitālo fiksēšanu veiks publiskā iepirkumā izraudzītā kompānija SIA “HDPD Productions & Dreams” ( HDPD ). Kompānija dibināta 2020. gadā ar mērķi veidot augstas kvalitātes audiovizuālu saturu - pasākumus un ierakstus, lai piedāvātu tos Latvijas skatītājiem un sadarbotos ar ārvalstu kultūras un mākslas medijiem, veicinot Latvijas mākslas un mūzikas atpazīstamību pasaulē. Uzņēmuma nozīmīgākais veikums līdz šim ir Latvijas un pasaules operas zvaigžņu koncerti un tiešraides Latvijā un pasaulē koncertu ciklā “KOPĀ”. HDPD projekta vadītāja Daina Markova ir pieredzējusi televīzijas raidījumu un operas izrāžu  tiešraižu un ierakstu projektu vadītāja Latvijā un sartptautiskos projektos, līdz 2019. gadam - VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekle, līdz 2013. gadam LTV1 Kultūras, bērnu un izklaides programmu satura redaktore, lielu valstiski nozīmīgu notikumu, tostarp Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku, folkloras un mākslas fesivālu, Lielās Mūzikas balvas svinīgo ceremoniju un daudzu televīzijas mūzikas raidījumu producente, žurnāliste un scenāriju autore, Latvijas Nacionālās operas un baleta izrāžu un starptautisko tiešraižu un ierakstu producente, sadarbojusies ar Eiropas kultūras medijiem ARTE, OPERAVISION, THEOPERAPLATFORM, EBU, IMZ un citiem. Šobrīd SIA “HDPD Productions & Dreams” valdes locekle.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) līdz 2022. gada augustam kā partneris īsteno sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā projektā „Kultūras mantojuma  satura digitalizācija" (1. un 2. kārta), ko administrē Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar partneriem – Nacionālā kultūras mantojuma padomi, Latvijas Nacionālo arhīvu un KISC. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, sabiedrības zināšanu un radošo industriju attīstībai, un nodrošināt nacionāla kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā. 

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente,

Tel. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

Informācija par kultūras norišu digitālo fiksēšanu:

KISC projekta koordinatore: Annija Vucāne (e-pasts: annija.vucane@kis.gov.lv, tel. 66951109  )

HDPD projekta vadītāja: Daina Markova (e-pasts: hdpdproductionsdreams@gmail.com, tel. 27865302 )