Bibliotēkas
Grāmatplaukti Valmieras bibliotēkā

Līdz 24. martam aicinām aizpildīt anketu par Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla izmantošanu, lietošanas ērtumu un pārskatāmību.  Saite uz aptauju pieejama portālā Termini.gov.lv. Būsim pateicīgi par ikvienu viedokli, jo īpaši aicinot savu vērtējumu sniegt  lietotājiem, kuru darba specifika saistīta ar tekstu radīšanu, rediģēšanu, tulkošanu, valodniecību, kā arī izglītības jomā strādājošajiem un studentiem.

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls Termini.gov.lv tika publiski atklāts 2018. gada nogalē ar mērķi sniegt iespēju plašam sabiedrības lokam meklēt un iegūt informāciju par terminiem brīvi pieejamā terminoloģijas portālā. Termini.gov.lv sniedz atbalstu Latviešu valodas aģentūrai personvārdu atveidē un nodrošina tai automatizētu konsultēšanās procesu ar citām valsts institūcijām. Portāls atbalsta Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo.lv.

Terminoloģijas portāls Termini.gov.lv ir vienota virtuāla vide, kurā pieejama informācija par jaunumiem terminoloģijā un citās valodniecības nozarēs. Portālā atrodami Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un Valsts valodas centra apkopoti un apstiprināti dažādu nozaru termini, kā arī termini no citiem autoritatīviem avotiem – terminu datubāze un terminu kolekcijas tādās nozarēs kā matemātika, inženierzinātnes, tehnika, rūpniecība, būvniecība un arhitektūra, Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ekonomika un finanses, fizika un astronomija, politika, tiesības un valsts pārvalde, bioloģija un tās apakšnozares, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas rūpniecība, vides zinātnes, zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija u.c. Latviešu valodā ir pieejamas 97 kolekcijas, krievu valodā – 64, angļu valodā – 63; tāpat arī vēl kolekcijas franču, vācu, latīņu un spāņu valodā.

Portāla reģistrētie lietotāji var piedalīties terminrades procesā, balsojot par terminu atveides kandidātiem un tos komentējot. Savukārt terminu izstrādē iesaistītajām iestādēm un to pieaicinātajiem ekspertiem jaunais terminoloģijas portāls kalpo kā terminoloģijas izstrādes platforma, kas atvieglo praktisko un administratīvo darbu un veicina informācijas apmaiņu un savstarpējo sadarbību.

Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla Termini.gov.lv izveidi īstenoja Kultūras informācijas sistēmu centrs projekta “Mašīntulkošana” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, portālu izstrādājusi sabiedrība “Tilde” sadarbībā ar Valsts valodas centru, Latviešu valodas aģentūru un Latvijas Zinātņu akadēmiju.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv