Muzeji

 

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) šī gada nogalē rīkoja darbsemināru “Dizaina domāšanas pamati un pielietojums darbā ar muzeja krājumu” to Latvijas muzeju pārstāvjiem, kuri visaktīvāk aprakstījuši sava muzeja priekšmetus Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā www.nmkk.lv, kā arī tiem, kuri šogad bija teicami sagatavojušies un aktīvi darbojās ar ES atbalstu īstenotajā projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija”.

attels

Semināra “Dizaina domāšanas pamati un pielietojums darbā ar muzeja krājumu” norise

Semināra ietvaros KISC direktora vietniece Sandra Ozoliņa pasniedza Atzinības  rakstus muzeju pārstāvjiem sekojošās kategorijās:

 1. Par vislielāko ievadīto priekšmetu skaitu NMKK periodā 19.11.2018.-19.11.2019.:
 • Rakstniecības un mūzikas muzejam;
 • Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam;
 • Latvijas Kara muzejam;
 • Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam;
 • Latvijais Nacionālajam vēstures muzejam;
 • Latvijas Dabas muzejam.
 1. Par procentuāli pret krājuma apjomu vislielāko ievadīto priekšmetu skaitu NMKK periodā 19.11.2018.-19.11.2019.:
 • Salacgrīvas muzejam;
 • Jaunlaicenes muižas muzejam;
 • Žaņa Lipkes memoriālam;
 • Rīgas Stradiņa universitātes muzejam;
 • Baltinavas novada muzejam;
 • Plūdoņa muzejam;
 • gada barikāžu muzejam.
 1. Par labāko sagatavošanos un veiksmīgāko sadarbību ar digitalizācijas speciālistiem ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija ” (1.kārta):
 • Ventspils muzejam Livonijas ordeņa pils;
 • Latvijas Ceļu muzejam;
 • Jāņa Jaunsudrabiņa muzejam “Riekstiņi”;
 • Bauskas muzejam;
 • Viļakas muzejam.
 1. Par aktīvu iesaisti NMKK pilnveidošanas procesu darba grupā:

Gitai Grasei (Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs);

Līvai Grudulei (Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre”);

Ivaram Zupiņam (Latvijas Dabas muzejs);

Ijai Zvaigznei (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs);

Zanei Nemmei (Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs);

Austrai Ziļickai (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs);

Jānim Ķīkulim (Rakstniecības un mūzikas muzejs / Latvijas Nacionālā vēstures muzejs);

Dainai Auziņai (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs);

Zanei Lūsei (Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienība Mākslas muzejs Rīgas Birža);

Rihardam Sisojevam (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs).

 

Informācija kontaktiem:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv