Bibliotēkas
Elektroniskie_resursi_logo

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Elektroniskā informācija bibliotēkām – Electronic Information For Libraries) nacionālais pārstāvis aicina Latvijas bibliotēku lietotājus izmantot brīvpieejas resursus, ko par aktuālo situāciju pasaulē un Covid-19 tematiku apkopojuši un piedāvā izdevēji – EIFL sadarbības partneri, atverot bezmaksas pieeju internetā dažādām datubāzēm, žurnāliem un rakstiem digitālā formātā. Brīvpieeja šobrīd tiek piedāvāta izveidotām kolekcijām gan no Latvijas bibliotēkās abonētiem informācijas resursiem, gan arī to izdevēju resursos, kuri līdz šim nav bijuši pieejami Latvijas bibliotēkās.

Piedāvājam sarakstu piedāvātajiem resursiem saistībā ar Covid-19 tematiku:

  • SAGE

https://journals.sagepub.com/coronavirus

  • Taylor&Francis
COVID-19: Novel Coronavirus Content Free to Access
  • IOP
  • Royal Society Publishing

https://royalsocietypublishing.org/topic/special-collections/novel-coronavirus-outbreak

  • RemoteXs/MyLOFT
Free resources on COVID-19

EIFL ir starptautiska, bibliotēku interešu pārstāvoša bezpeļņas organizācija, kura darbojas ar mērķi nodrošināt plašas sabiedrības piekļuvi zināšanām attīstības un pārejas ekonomikas valstīs, īstenojot atbalstu bibliotēkām un veicinot to attīstību. EIFL sadarbojas ar vairāk kā 60 valstīm Āfrikā, Āzijā, Eiropā un Latīņamerikā, un EIFL sadarbības partneri ir bibliotēkas un bibliotēku apvienības jeb konsorciji. EIFL Licencēšanas programmas ietvaros KISC abonē pasaules līmeņa datu bāzes svešvalodās Latvijas bibliotēku vajadzībām. KISC kā Latvijas pārstāvja EIFL uzdevums ir informēt savas valsts bibliotēkas par EIFL jaunumiem un piedāvājumiem, kā arī veikt koordinācijas darbu saistībā ar datu bāzu abonēšanu. Šādā veidā bibliotēkām ir iespēja ietaupīt nozīmīgus līdzekļus, jo programmas dalībvalstu bibliotēkām datu bāzes tiek piedāvātas par samazinātu abonēšanas maksu.

Sīkāka informācija par elektroniskajiem resursiem:

Agrita Sagalajeva

Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore

Tālrunis: 67844896

E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

IOP