Bibliotēkas

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informāciju, VARAM, Kultūras informācijas sistēmu centra un Somijas Finanšu ministrijas pārstāvji šodien attālinātā video sanāksmē apsprieda sadarbību mākslīgā intelekta jomā, izvērtējot iespējas tehnoloģiju kopīgā izmantošanā un attīstībā. 

Attēls

Šobrīd, vērtējot proaktīvu un dzīvessituācijās balstītu valsts pakalpojumu attīstību, Latvija izvērtē iespējas izmantot Somijas mākslīgā intelekta platformas AURORA AI sasniegumus, savukārt Somijas puse ieinteresēta Latvijas mašīntulkošanas un virtuālo asistentu platformas HUGO iespējās. Vienlaikus abas valstis dalīsies pieredzē datu apstrādes un pārvaldības jomās. Veiksmīga šādu platformu kopīga apvienošana nākotnē ļautu ne tikai mūsu iedzīvotājiem saņemt proaktīvus pakalpojumus, kas balstītos personalizētos ieteikumos un rekomendācijās noteiktās dzīves situācijās, bet ilgtermiņā tas ļautu veidot kopīgus pārrobežu pakalpojumus. Piemēram, iedzīvotājiem pārvietojoties starp valstīm, viņi varētu saņemt vienā sistēmā visus tos pakalpojumus, kas attiecīgajai personai nepieciešami vai pienākas abās valstīs, lai organizētu savu ikdienu, piemēram, ja uz Somiju dodas students vai uzņēmējs no Latvijas. 

Mākslīgā intelekta risinājumu attīstībai ir būtiska loma datos balstītas ekonomikas, valsts pakalpojumu un citu sabiedrības pieprasītu pakalpojumu izveidē. Lai izmantotu šīs iespējas, valstis šobrīd veic būtiskas investīcijas dažādos mākslīgā intelekta risinājumos un platformās. Nereti valstis paralēli attīsta līdzīgus risinājumus. VARAM ir rosinājusi meklēt veidus kā Latvija un citas valstis varētu sadarboties un koplietot jau radītas platformas, vai arī jaunas platformas izstrādāt kopīgi. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): “Eiropas Savienības dalībvalstis var uzlabot savu efektivitāti sadarbojoties, kas ļautu valstīm koncentrēt savus pētniecības un attīstības resursus prioritārajām jomām, vienlaikus koplietojot jau izstrādātus risinājumus.  Ziemeļvalstis un Baltijas valstis ir uzskatāmas par līderiem Eiropas Savienībā digitālās transformācijas jomā valsts pārvaldē un Latvijas un Somijas sadarbības mērķis ir apliecināt šī reģiona potenciālu vienota digitāla tirgus attīstīšanā un unikālu pakalpojumu un platformu izveidē.” 

Papildu informācija:

Agnese Vārpiņa,

Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 67026478, e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lvv

www.varam.gov.lv