DigitalBiblio Bibliotēkas
Bibliotekāri ar sejas aizsegiem kārto grāmatas

Jau ceturto gadu visā Eiropā tika īstenotas Erasmus Dienas. Šogad tās norisinājās no 15. līdz 17.oktobrim. BIBLIO projekta īstenotāju konsorcijs, kurā darbojas arī Kultūras informācijas sistēmu centrs, piedalījās šajā iniciatīvā un trīs dienu garumā rīkoja konkursu par inovatīviem bibliotēku pakalpojumiem. Konkursa ietvaros gan bibliotēku lietotāji, gan ikviens iedzīvotājs tika aicināts doties uz sev tuvāko bibliotēku un uzņemt pašportretu vai grupas foto un nopublicēt to kādā no sociālajiem tīkliem, klāt pievienojot priekšlikumu – kādu digitālu inovatīvu pakalpojumu bibliotēka varētu piedāvāt saviem lietotājiem.

No Latvijas konkursā piedalījās septiņi dalībnieki ar idejām par inovatīviem bibliotēku pakalpojumiem. BIBLIO projekta īstenotāju konsorcijam balsojot, no Latvijas iesniegtajām idejām uzvarēja Jēkabpils pilsētas bibliotēka.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas ideja bija paplašināt bibliotēkas lietotāju loku, nodrošinot grāmatu piegādi mājās, izmantojot mūsdienīgu pārvietošanās līdzekli – elektrisko skrejriteni. Bibliotēkas lietotāji, izmantojot elektronisko katalogu vai telefoniski veic grāmatas rezervāciju un bibliotekārs pēc iespējas tuvākajā laikā to nogādā līdz adresātam. Šis pakalpojums būtu īpaši ērts senioriem, cilvēkiem ar ierobežojumu būt sociāli aktīviem, tajā skaitā arī ar kustību traucējumiem, kā arī tām personām, kuras atrodas pašizolācijā vai karantīnā. Šāds pakalpojums būtu ekonomisks un videi draudzīgs.

Viens no BIBLIO projekta hoverbordiem ir jau ceļā uz Jēkabpili.

Jēkabpils ir viena no deviņām Latvijas republikas nozīmes pilsētām. Pēc platības tā ir astotā lielākā Latvijas pilsēta. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vēsture sniedzas līdz pat 1921.gadam, kad tika dibināta Jēkabmiesta Izglītības biedrība un pie tās dažus mēnešus vēlāk izveidota bibliotēka. Trīsdesmitajos gados Izglītības biedrības bibliotēka ir vienīgā publiskā, bez maksas pieejamā bibliotēka Jēkabpilī. Piedzīvojot vairākas reorganizācijas un pārveidošanas, kopš 1962.gada bibliotēka iegūst šī brīža nosaukumu  - Jēkabpils pilsētas bibliotēka.

Bibliotēka šobrīd ir izvietota divās ēkās – Vecpilsētas laukumā 3 atrodas Komplektēšanas un apstrādes nodaļa un Lietotāju apkalpošanas nodaļa, bet Pasta ielā 39 – Bērnu literatūras nodaļa. Bibliotēkā strādā 14 darbinieki. Ļoti aktuāls jautājums bibliotēkai šobrīd ir jauna un bibliotēkas vajadzībām piemērota ēka, kurā vienuviet un ērti bibliotēkas lietotājiem, kas ir 14,21% no visiem Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, nodrošināt visus bibliotēkas sniegtos pakalpojums.

Bibliotēkas krājumu veido 60566 dažādu veidu dokumenti. Pieejama plaša novadpētniecības materiālu kolekcija un dažādi pakalpojumi – datortehnikas izmantošana un piekļuve internetam, elektroniskie informācijas resursi, uzziņas un konsultācijas gan par tradicionālo, gan e-resursu izmantošanu, lietotāju apmācība, kā arī kopēšana, skenēšana un drukāšana. Bērnu literatūras nodaļā aktīvi tiek strādāts pie lasīšanas prasmju veicināšanas.

Bibliotēka regulāri rīko pasākumus dažādu paaudžu Jēkabpils iedzīvotājiem – tikšanās ar literātiem, novadpētniekiem, izstādes, konkursi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes, radošās darbnīcas u.c. Kopš 2014.gada Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbojas UNESCO LNK tīklā “Stāstu bibliotēkas”. Šobrīd bibliotēka, sadarbībā ar kolēģiem no Ludzas un Rokišķiem Lietuvā, īsteno projektu “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā”, kas ir finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas aktivitātēm iespējams sekot līdzi bibliotēkas profilos sociālajos tīklos Facebook un Instagram un bibliotēkas tīmekļa vietnē www.jpb.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Niedra

Kultūras informācijas sistēmu centra

vecākā referente

Tālrunis: 67843084; e-pasts: inga.niedra@kis.gov.lv