Bibliotēkas

Pārpublicēts no domnīcas creativemuseum.lvDaina Auziņa ” 2019. gada aktualitātes Latvijas muzeju krājuma darbā. 2. daļa

Metodiskā ziņā viens no nozīmīgākajiem resursiem krājuma pieejamības nodrošināšanai ir muzeju iekšējās krājuma vadības sistēmas un tiešsaistes datubāzes, tostarp Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK), kura papildināšana saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem ir katra akreditēta muzeja pienākums. Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) apliecina, ka 2019. gads bijis īpaši ražīgs – kopkatalogs papildināts ar informāciju par 144 547 priekšmetiem, krietni pārspējot iepriekšējo gadu rezultātus (2018 – 102 090; 2017 – 122 787; 2016 – 78 512; 2015 – 75 723). Kopumā kopkatalogā patlaban ievadīta informācija par 1 357 495 Nacionālā muzeju krājuma priekšmetiem, kas kvantitatīvā ziņā būtiski palielina šīs datubāzes potenciālu tās izmantotājiem.

Attēls

Digitalizācija Jēkabpils Vēstures muzejā, 2019. gadā, ar ES atbalstu īstenotā projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros

Efektivitātes kāpums saistīts gan ar KISC ieinteresētību tehnisko problēmu risināšanā, piemēram, rūpējoties par datu eksporta funkcijas sakārtošanu, gan atsevišķu muzeju mērķtiecību digitalizācijas procesa paātrināšanā, piemēram, zināms, ka patlaban NMKK ir pieejama informācija par visiem Salacgrīvas muzeja krājuma priekšmetiem. Lai uzturētu sportisko garu, gada nogalē KISC pateicās aktīvākajiem muzejiem. Aktuāls gan joprojām ir jautājums par ievadīto datu kvalitāti un sistēmas lietotāju ērtību, tāpēc 2019. gadā atsāktas atsevišķas ar NMKK saistītas, muzeju speciālistiem orientētas, izglītojošas aktivitātes, kā arī izveidota NMKK pilnveides grupa.

Sadarbojoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas Nacionālajam arhīvam, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Kultūras informācijas sistēmu centram 2019. gadā realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Latvijas valsts atbalstītā projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” 1. kārta. Latvijas muzejos kopš 2019. gada 24. janvāra līdz 31. decembrim kopumā digitalizēti 34 533 krājuma priekšmeti. To importu NMKK sistēmā paredzēts veikt 2020. gada pavasarī, paralēli visa gada garumā īstenojot projekta 2. kārtu. Muzeji, kas piedalījušies 1. digitalizācijas projekta kārtā, atzīst, ka tas bijis laikietilpīgs un izaicinošs pasākums, veicot priekšmetu atlasi un informācijas apstrādi, tomēr visi arī ar gandarījumu uzskaita paveikto: Aizputes muzejs digitalizējis 550 priekšmetus, Alūksnes – 1100 priekšmetus, Daugavas – 900 (ārpakalpojumā digitalizējot vēl 500 krāsu filmiņas), Kazdangas – 370, Lauksaimniecības – 600 (pašu spēkiem digitalizējot vēl 1893 krājuma vienības), Liepājas – 1500, Madonas – 2000, Preiļu – vairāk nekā 900 (muzejs atsaucies piedāvājumam palielināt sākotnējās kvotas un tādejādi pilnā apjomā digitalizējis visu mākslas kolekciju, tekstiliju kolekciju, kā arī vienu no lietišķās mākslas krātuvēm).

Vairāki Latvijas muzeji 2019. gadā mērķtiecīgi turpina ar informāciju papildināt savas individuālās krājuma vadības sistēmas un tiešsaistes datubāzes, no tām datus eksportējot uz NMKK. Par savas datubāzes nepieciešamību 2019. gadā izlēmis arī Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs. Sadarbībā ar IT uzņēmumu SIA “E-Synergy” muzeja darbinieki izveidojuši tiešsaistes katalogu, kas kopš 2019. gada 25. augusta visiem interesentiem pieejams muzeja interneta vietnē. Katalogs tiek regulāri papildināts ar jauniem priekšmetu aprakstiem un attēliem (2020. gada sākumā tajā pieejama informācija par 533 krājuma vienībām). Kataloga veidošanas procesā muzejs turpinājis darbu pie krājuma priekšmetu digitalizācijas, pilnībā noslēdzot pamatkrājuma lietisko un vizuālo priekšmetu kolekciju digitalizāciju. Jaunajā datubāzē muzejs aicina sabiedrību iesaistīties priekšmetu aprakstu papildināšanā.