zc

Pārpublicēts no domnīcas creativemuseum.lvDaina Auziņa ” 2019. gada aktualitātes Latvijas muzeju krājuma darbā. 2. daļa

Metodiskā ziņā viens no nozīmīgākajiem resursiem krājuma pieejamības nodrošināšanai ir muzeju iekšējās krājuma vadības sistēmas un tiešsaistes datubāzes, tostarp Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK), kura papildināšana saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem ir katra akreditēta muzeja pienākums. Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) apliecina, ka 2019. gads bijis īpaši ražīgs – kopkatalogs papildināts ar informāciju par 144 547 priekšmetiem, krietni pārspējot iepriekšējo gadu rezultātus (2018 – 102 090; 2017 – 122 787; 2016 – 78 512; 2015 – 75 723). Kopumā kopkatalogā patlaban ievadīta informācija par 1 357 495 Nacionālā muzeju krājuma priekšmetiem, kas kvantitatīvā ziņā būtiski palielina šīs datubāzes potenciālu tās izmantotājiem.