Bibliotēkas
Lielastraupes pils

Jaunā gada sākumā kā ik gadu Kultūras informācijas sistēmu centrs apkopojis statistiku par valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga (sistēmā ALEPH 500) un akadēmisko resursu interneta meklētāja Primo izmantojumu aizvadītajā gadā. Saskaņā ar iegūtajiem datiem Kopkatalogu apmeklējuši gandrīz 100 000 lietotāju, kuri kopumā veikuši vairāk nekā divus miljonus  lapu skatījumu, savukārt Primo reģistrētas vairāk nekā 200 000 pieslēguma sesiju.

Balstoties uz meklētājā Primo uzkrātajiem datiem, varam izsekot populārākajiem meklējumiem aizvadītā gada katrā mēnesī, līdz ar to uzskatāmi ieraugot aktuālās tendences, kas nodarbinājušas cilvēku prātus konkrētos laika periodos. Gada sākums jau tradicionāli iezīmējās ar meklējumiem, kas saistīti ar Latvijas valstiskumu un neatkarības atgūšanu – tika meklēti vārdi “barikādes” (106), “Latvijas vēsture” (90),  “Latvijas valsts proklamēšana” (58), arī “latviešu rakstu zīmes” (79). Iespējams, saistībā ar valstī izsludinātajiem kontaktēšanās ierobežojumiem un līdz ar to ieviesto attālināto mācību procesu pavasarī parādās tādi meklējumi kā “izglītības vide” (103) un “pirmsskola” (35). Atbilstoši esošajai situācijai valstī vasarā un arī aizvadītā gada ļoti siltajā rudenī daudzi pievērsušies dzimtās zemes apceļošanai, par ko liecina tādi meklējumi kā “local tourism” (313), “muižas Latvijā”(142), “Latvijas pilskalni” (113), “pilis” (42), tāpat rudens licis aizdomāties par globālo sasilšanu: termins “global warming” oktobrī meklēts 79 reizes. Lai arī Primo.lv nav izmantots informācijas meklēšanai, kas saistīta konkrēti ar Covid-19 pandēmiju, tomēr rudenī visai bieži parādās meklējumi saistībā ar veselības aprūpi – “health management” (204), “health policy” (86) un “veselības vadība” (37). Neizbēgami arī mums nav paslīdējušas garām nepamanītas globālās politikas vēsmas – vārdu salikums “donalds tramps” septembrī meklēts 86 reizes, bet oktobrī – 212 reižu. Gada noslēgumā, kā jau ierasts, akadēmisko resursu meklētājs izmantots, aktīvāk gatavojoties studiju ieskaitēm – tiek meklēti “bakalaura darbs” (106) un “bibliotēku pakalpojumi” (47).

Gan meklētāju Primo, gan Kopkatalogu kā ik gadu izmantojuši arī lietotāji no citām valstīm. Visbiežākie Primo lietotāji bijuši no Krievijas, Vācijas, Igaunijas un ASV. Kopkatalogu tradicionāli visaktīvāk izmanto lietotāji no kaimiņvalsts Lietuvas, 2020. gadā veicot 1 843 informācijas meklējumus jeb sesijas. No ASV Kopkatalogs izmantots 1 406 sesijās, no Vācijas – 1 356, no Igaunijas – 979, no Krievijas – 738 sesijās.

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka. Minēto bibliotēku izveidoto un ALEPH 500 sistēmā pieejamo datubāzu sarakstu skatīt: Informācija par datubāzēm

Minētās bibliotēkas regulāri papildina Kopkatalogu ar jauniem ierakstiem, un šobrīd Kopkatalogā pieejami vairāk kā 1 miljons ierakstu (1 018 743). Pagājušajā gadā Kopkatalogā izveidoti 54 042 jauni ieraksti. Vislielāko papildinājumu Kopkatalogā 2020. gadā devušas sekojošas bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka (36 977 ieraksti), Latvijas Universitātes bibliotēka (8 931 ieraksts),  Rīgas Tehniskās Universitātes bibliotēka (4 109 ieraksti), LU Akadēmiskā bibliotēka (1 554 ieraksti) un arī tāda salīdzinoši neliela, bet ļoti aktīva bibliotēka kā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka (1 068 ieraksti).

Gan Primo, gan ALEPH izstrādājis vadošs starptautiska mēroga uzņēmums ExLibris, kas piedāvā vēl daudzus dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām. Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina ALEPH 500 un Primo tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām, un ir pārstāvis organizācijā IGeLU, kas ir starptautiska ExLibris Group produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users) un kuras mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu  lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente,

Tel. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv