Bibliotēkas
Tulkots ar mašīntulkotāju
EIFL inovāciju balva

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais pārstāvis aicina Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pieteikties inovāciju balvai (EIFL Public Library Innovation Award) par inovatīvām darba formām.

Starptautiskā bezpeļņas organizācija EIFL (elektroniskā informācija bibliotēkām) izsludina konkursu publiskajām bibliotēkām par iespēju iegūt inovāciju balvu.  Balva ir dibināta 2011. gadā, un šajā laikā to ir ieguvušas daudzas Āfrikas, Āzijas, Eiropas un Latīņamerikas bibliotēkas, no Latvijas to 2014. gadā saņēmusi Pelču pagasta bibliotēka (bibliotēkas toreizējā vadītāja Daina Girvaite).

Konkurss tiek izsludināts jau 17. reizi un šajā gadā akcents tiek likts uz trīs globālām problēmām:

  • Drošība tiešsaistē

Informācijas tehnoloģijas un globālais tīmeklis sniedz iespēju ikvienam iesaistīties un dot savu ieguldījumu sabiedrības ekonomiskajā izaugsmē un kopējās labklājības celšanā. Vienlaikus tehnoloģijas un internets izvirza dažādus drošības izaicinājumus. Vēlamies izcelt gaismā inovatīvas vietējo kopienu un publisko bibliotēku aktivitātes, kas palīdz iedzīvotājiem izprast un atpazīt draudus tīmeklī (apdraudošs saturs, dezinformācija, datu zādzība un cita veida kibernoziegumi), un apgūt prasmes, lai izvairītos no tiem.

  • Klimata pārmaiņu aktivitātes

Klimata pārmaiņas ir komplekss un viens no vislielākajā steidzamības kārtā risināmajiem šābrīža izaicinājumiem, kas atstāj iespaidu uz iedzīvotāju un vietējo kopienu dzīvi visā pasaulē. Vēlamies izcelt gaismā inovatīvas vietējo kopienu un publisko bibliotēku aktivitātes, kas izmanto IKT, lai veicinātu izpratni par klimata izmaiņām un to ietekmi cilvēku dzīvē, par to, kā tikt galā ārkārtas situācijās, ko izraisa klimata izmaiņas un kā mobilizēt gan privātpersonas, gan vietējās kopienas klimata izmaiņu mazināšanai katrā konkrētajā apkaimē un apdzīvotajā vietā.

  • Piespiedu kārtā pārvietoto iedzīvotāju digitālā iekļaušana

Bruņoti konflikti, vajāšanas, klimata izmaiņas un citas humānās krīzes ir veicinājušas tādu iedzīvotāju skaita pieaugumu, kuri ir spiesti pamest savas mājas, doties bēgļu gaitās, kļūstot par migrantiem vai pārvietotajām personām. Vēlamies izcelt gaismā inovatīvas vietējo kopienu un publisko bibliotēku aktivitātes, kas pastāv par piespiedu kārtā pārvietoto personu digitālajām tiesībām un digitālo iekļaušanu, nodrošinot piekļuvi informācijas tehnoloģijām un sniedzot palīdzību šiem cilvēkiem meklēt un atrast atbilstošos e-pakalpojumus vai citu nepieciešamo informāciju.

Konkursa mērķis ir vispusīgi atspoguļot dažādas bibliotēku aktivitātes, kas skar minēto problēmu risinājumu vietējās kopienas ietvaros.

Konkursa balva – USD 1500, - un plaša publicitāte, izmantojot EIFL globālos tīklus.

Pieteikumu jāiesniedz angļu, krievu, franču vai spāņu valodā. Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2023. gada 20. novembris.

Plašāka informācija par konkursu

Agrita Sagalajeva

Projekta koordinatore
agrita.sagalajeva [at] kis.gov.lv