Muzeji
Semināra baneris ar dizainētu semināra nosaukumu

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību (LMB) šī gada 15. septembrī tiešsaistē rīko semināru muzeju profesionāļiem, kā arī citu kultūras jomu speciālistiem –  “Muzeju krājuma digitalizācija: pieredze, izaicinājumi, attīstība”. Seminārs norisināsies no 10.00 līdz 17.00 un tiks translēts LMB un KISC Facebook un Youtube kanālos, kur pēc tam ikvienam interesentam būs pieejams ierakstā. 

Semināra mērķis ir stiprināt kvalitatīvā krājuma digitalizācijā ieinteresētu Latvijas muzeju vidi, kas izprot digitalizācijas nozīmību un iespējas, pārzina esošo situāciju un vēlas risināt problēmas, ieklausoties ieinteresēto pušu viedokļos. Programma veidota trīs sadaļās: “Ieskats digitalizācijas problemātikā un aktualitātēs”, “Digitalizācija no muzeju informācijas sistēmu administratoru perspektīvas” un “Digitalizācija no lietotāja perspektīvas”.

Seminārā plašāk par muzeju krājuma digitalizācijas iespējām saistībā ar Valsts informācijas sistēmu “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK) un par šīs sistēmas perspektīvām stāstīs KISC projektu vadītāja Annija Vucāne, savukārt KISC IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja Inta Miklūna informēs par aktualitātēm darbā ar ES autortiesību direktīvas iestrādi Latvijas Republikas likumdošanā.   

Semināra galvenā mērķauditorija ir  Latvijas muzeju speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar krājuma politikas veidošanu un kolekciju digitalizāciju; tie, kuri vēlas profesionāli pilnveidoties, diskutēt ar kolēģiem un citiem kultūras jomu speciālistiem, attīstīt savas līdzšinējās profesionālās zināšanas un prasmes.

Lūdzam reģistrēties semināram šeit

Semināru rīko Latvijas muzeju krājuma speciālistu darba grupa un KISC ar LMB un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu.

Lūdzam sekot līdzi informācijai LMB un KISC mājas lapās un Facebook!

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv
Tiešraide