Muzeji
Viedtālruņa virsma ar roku - abstrakts foto

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina muzeju nozares pārstāvjus piedalīties tiešsaistes informatīvā seminārā, kurā iepazīstināsim ar aktualitātēm ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” 1. un 2. kārta īstenošanā – ar projektos attīstītajiem procesiem, pārmaiņām un ietekmi nozares attīstībā, kā arī informācijas sistēmu un pārvaldības risinājumu izstrādi un pilnveidi.

Seminārs tiek organizēts MS Teams plaformā, un vietu skaits nav ierobežots, taču lūdzam reģistrēties semināram, aizpildot šo formu: https://forms.office.com/r/guF7tkJeHs

Pieslēgties semināram iespējams šeit: https://bit.ly/3c9raAv

Par projektiem:

KISC, LNB, LNA un NKMP  sadarbībā ar citām kultūras institūcijām līdz 2022. gada septembrim īsteno minētos projektus ar Eiropas Savienības atbalstu. Projektu vispārīgais mērķis ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, sabiedrības zināšanu un radošo industriju attīstībai, un nodrošināt nacionāla kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā.

Projektos definēti šādi konkrēti mērķi:

 

 • Nodrošināt digitālā kultūras mantojuma vienotu pārvaldību un ilgtermiņa saglabāšanu:
 • attīstot digitālā kultūras satura ilgtermiņa saglabāšanas un pārvaldības procesus, ieviešot kompetenču centru modeli,
 • attīstot vienotu un integrētu digitālā satura pārvaldības un saglabāšanas sistēmu, tādejādi Latvijas kultūras institūcijām radot digitālā satura ilgtermiņa saglabāšanas un atkalizmantošanas iespējas;
 • attīstot starpinstitucionālu autoritatīvo ierakstu datu kopu;
 • nodrošinot kultūras mantojuma datu infrastruktūras attīstību.

 

 • Nodrošināt pēc iespējas plašāku kultūras mantojuma pieejamību digitālajā vidē:
 • attīstot digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas procesus un e-pakalpojumus;
 • izveidojot centralizētu un atvērtu informācijas sistēmu platformu;
 • izstrādājot digitālā satura izplatīšanas stratēģiju un pilnveidojot e-pakalpojumu monitoringa sistēmu (auditorijas, intereses, lietojamības parametri);
 • izstrādājot vienotu kultūras mantojuma izplatīšanas sistēmu;
 • pilnveidojot IKT sistēmas atbilstoši procesiem, t.sk., modernizējot specializētos satura izplatīšanas kanālus;
 • attīstot autortiesību pārvaldības un licencēšanas sistēmu un autortiesību pārvaldības procesu.

Annija Paula Vucāne

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītāja
annija.vucane [at] kis.gov.lv