Bibliotēkas

Aizvadītā gada laikā Kultūras informācijas sistēmu centra realizētajā projektā “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” iesaistījušās daudzas jaunas dažādu iestāžu bibliotēkas. Jaunos projekta dalībniekus vēlamies vairāk iepazīstināt ar projekta priekšrocībām, piedāvājot vairāku Latvijas pazīstamāko datubāzu bezmaksas izmēģinājumu uz vienu mēnesi. Aicinām šajā izmēģinājumā piedalīties arī tās iestādes, kas līdz šim vēl nav iesaistījušās projekta aktivitātēs.

Piedāvātās datubāzes projekta ietvaros jau ilgstoši ir pieejamas dažāda tipa bibliotēkās un tām ir ļoti sekmīga izmantošanas statistika, kas liecina par augstu resursu kvalitāti:

  • Letonika (www.letonika.lv) uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju;
  • Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu pilnteksta publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums. LATLEX ”Likumi” datubāze;
  • LETA arhīvs (www.leta.lv) preses publikāciju anotācijas, LETA ziņas, informācija par personālijām, organizācijām, tiesu procesiem, laikraksta “Latvijas Vēstnesis” arhīvs;
  • Nozare.lv (www.nozare.lv) biznesa informācijas resursi par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm un aktuālām tēmām;
  • NAIS (http://nais.lv) Normatīvo Aktu Informācijas Sistēmas datubāze.

Datubāzu izmēģinājums notiks no 01.04.2014. – 30.04.2014.

Lūdzu, atsūtīt izmēģinājuma dalības pieteikumu uz e-pastu agrita.sagalajeva@kis.gov.lv līdz 27.03.2014., norādot kuras datubāzes vēlaties izmēģināt.

Pievienotajos dokumentos redzams visu minēto datubāzu cenu piedāvājums, ja pēc izmēģinājuma vēlaties uzsākt abonēšanu. NAIS datubāzes abonēšanas cena  mēnesī ir EUR 14.23 (ar PVN).

Tām iestādēm, kas jau abonē kādu no minētajām datubāzēm, piedāvājam izmēģināt arī pārējās.

 Kontaktinformācija:

Agrita Sagalajeva

Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore

Tālrunis: 67844896, mob.29713449

E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

 Lursoft 2014 (64 KiB)
 Letonika 2014 (254 KiB)
 LETA 2014 (54 KiB)