Vispārīgi
Digitālās nedēļas reklāmas baneris uz oranža fona un nacionālo partneru logotipiem

Pirmdien, 24. aprīlī, plkst. 11.00 ar augstākā līmeņa ekspertu diskusiju “Kāds būs digitālo prasmju gads Latvijā?” tiks atklāta “Digitālā nedēļa 2023”. Ikviens interesents aicināts sekot diskusijai tiešraidē portālā TVNET, kā arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) Facebook lapā:

Digitālās nedēļas 2023 atklāšanas pasākums “Kāds būs digitālo prasmju gads Latvijā?” | Facebook

Digitālās nedēļas atklāšanas diskusijā galvenie jautājumi skars dažādus digitālās attīstības aspektus: kuras digitālās prasmes kļūs īpaši svarīgas nākotnē; kāda ir valsts pārvaldes loma un kompetence digitālo prasmju attīstībā; cik veiksmīga ir starpnozaru sadarbība; kā īstenot “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”. Tāpat tiks apspriesti aktuālie un plānotie projekti digitālo prasmju attīstībai Latvijā. Tiks runāts arī par vispārējo kiberdrošību gan visas sabiedrības, gan uzņēmējdarbības interesēs.

Diskusijā piedalīsies LIKTA prezidente Signe Bāliņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece, valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Santa Šmīdlere, Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols un Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jautājumos Jānis Ziediņš. Attālināti diskusijā piedalīsies arī Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Rūta Bokta un Liepājas domes izpilddirektora padomniece ITK izglītības un attīstības jautājumos, Liepājas digitālo inovāciju parka vadītāja Agate Ambulte.

“Digitālās tehnoloģijas nemitīgi attīstās, līdz ar to ir nepārtraukti jāpilnveido arī mūsu digitālās prasmes, lai mēs būtu veiksmīgi un konkurētspējīgi. Tādēļ šogad īpašu vērību pievērsīsim digitālajai identitātei, kiberdrošībai, kritiskajai domāšanai un datu analīzei. Digitālās nedēļas laikā ikvienam ir iespēja ne tikai iegūt jaunas prasmes un zināšanas, bet arī uzklausīt ekspertu viedokļus diskusijās ar uzņēmumu, publiskā un privātā sektora organizāciju pārstāvjiem par iespējām un izaicinājumiem, ko mums šobrīd piedāvā tehnoloģijas,” teic LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

“Digitālajām prasmēm ir jābūt universāli pieejamām ikvienam iedzīvotājam, aptverot gan formālo izglītību, gan tālākizglītību, profesionālās pilnveides programmas u.c. Lai mēs kā sabiedrība spētu pilnvērtīgi izmantot ikdienas pakalpojumus, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un tehnoloģijas izmantot izaugsmei, ir pastāvīgi jāstiprina visu līmeņu digitālās prasmes – no pamatiemaņām līdz pat augsta līmeņa specializētajām prasmēm. Mūsu mērķis ir panākt, lai līdz 2030. gadam 80% iedzīvotāju būtu apguvuši digitālās pamatprasmes. Tādēļ esmu gandarīts, ka Eiropas Digitālo prasmju gada un Latvijas Digitālās nedēļas ietvaros mēs atkal aktualizējam šo tēmu. Iedzīvotājiem visā Latvijā tiek sniegtas daudzveidīgas un atraktīvas iespējas iepazīt visu līmeņu digitālās prasmes,” teic VARAM valsts sekretāra vietnieks Gatis Ozols.

“2022. gads Latvijas digitālās telpas vēsturē ir kļuvis par dinamiskāko un digitālās drošības ekspertiem noslogotāko gadu. Šī gada pirmais ceturksnis liecina, ka arī 2023. gadā atelpas no pastāvīgajiem kiberuzbrukumiem nebūs. Apdraudējumu skaits un intensitāte pieaug 

gan individuālā, gan korporatīvā, gan nacionālā līmenī, tāpēc digitālās drošības un kiberhigiēnas izaicinājumi ir visu tautsaimniecības nozaru dienaskārtībā, bet IKT nozare – uzticams partneris šo izaicinājumu pārvarēšanai,” rezumē LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

Santa Šmīdlere, IZM valsts sekretāra vietniece, valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, iezīmē aktuālo situāciju: “Dzīve 21. gadsimta Latvijā, Eiropā un pasaulē neliek apšaubīt tehnoloģiju lielo nozīmi un lomu mūsu visu ikdienā. Tehnoloģiju attīstība un aizvien lielāka digitālā savienojamība rada jaunu prasmju un zināšanu pieprasījumu. Mūsdienās digitālās prasmes kļūst tikpat svarīgas un pašsaprotamas kā lasītprasme un rakstītprasme: tās ļauj piekļūt zināšanām un informācijai, komunicēt un pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajos procesos un ietekmēt katram savu un sabiedrības dzīves kvalitāti. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrijas uzmanības lokā ir mūsdienīga digitālo prasmju nodrošināšana cilvēkiem ikvienā dzīves posmā, zinātnes un pētniecības lomas stiprināšana, kā arī augstas pievienotās vērtības radīšana uzņēmējdarbībā.”

Jānis Ziediņš, KISC direktora vietnieks IKT jautājumos, vērtē valsts un privātā sektora sadarbību: “Runājot par iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību tuvākajā nākotnē, noteikti jāatzīmē publisko bibliotēku loma šo prasmju ieviešanā sabiedrībā. Bibliotēkas vienmēr bijušas svarīgs partneris gan valsts pārvaldei, gan privātajam sektoram, piedāvājot mācības un konsultējot iedzīvotājus par iespējām un resursiem, kas pieejami digitālajā vidē. Šajā virzienā bibliotēku loma un nozīme tikai pieaugs līdz ar pašas digitālās vides straujo attīstību. Pilnveidojoties mākslīgajam intelektam un dažādiem tehnoloģiskajiem rīkiem, sabiedrības ikdienas dzīvē ienāks daudzi jauni e-pakalpojumi, un mums ir jābūt gataviem jauno informāciju un prasmes pietiekami ātri nodot tālāk iedzīvotājiem. Bibliotēku atbalsts šajā ziņā būs neatsverams.”

“Ar Latvijas iedzīvotāju līdzšinējām zināšanām digitālajā drošībā un kibernoziedznieku pieaugošo radošumu aktuāls kļūst nevis jautājums, vai digitālajā vidē man mēģinās uzbrukt, bet gan – kad tas notiks. Lai šis apgalvojums nerealizētos, mums kopīgiem spēkiem jāturpina ne tikai runāt, bet arī uzlabot katram savas digitālās drošības prasmes. Vislabāk to varam paveikt, regulāri papildinot zināšanas šajā jomā, tāpēc sociālās izglītošanas iniciatīvas ir viena no Tet prioritātēm. LIKTA rīkotās Digitālās drošības nedēļas laikā stāstīsim un skaidrosim par pikšķerēšanas un citu kibernoziegumu tendencēm un praktiskiem veidiem, kā sevi proaktīvi pasargāt,” saka Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

2023. gadu Eiropas Savienība ir pasludinājusi par Prasmju gadu. Digitālās prasmes ir gan ES, gan Latvijas fokusā, priekšplānā izvirzot uzņēmumu un katra indivīda digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai. Aicinot aktīvāk izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus, vienlaikus tiek pievērsta uzmanība digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

“Digitālā nedēļa 2023” plašā programma visā Latvijā piedāvā dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus, vebinārus un meistarklases, kas tematiski sadalītas pa dienām un aptver gan uzņēmējiem, gan skolotājiem un skolu jauniešiem, gan IKT nozares speciālistiem aktuālus jautājumus.

“Digitālā nedēļa 2023” Latvijā tiek organizēta Eiropas Savienības Prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) un ALL Digital Weeks 2023 (#ADWeeks2023) ietvaros, un šogad Latvijā tā notiks jau 14. reizi.

“Digitālās nedēļas 2023” pasākumu organizēšanā iesaistījušies vairāk nekā 200 partneri – IKT nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās

organizācijas. Tās galvenie partneri kopā ar LIKTA ir Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras informācijas sistēmu centrs, Tet unLatvijas Valsts radio un televīzijas centrs, visā Latvijā piedāvājot ap 450 dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus, vebinārus un meistarklases.

Plašāka informācija par Digitālās nedēļas pasākumiem pieejama: www.eprasmes.lv, tā iezīmēta arī ar tēmturiem #eprasmes23 #ADweeks23 un #EuropeanYearOfSkills.

Papildu informācija:

Sintija Sila
LIKTA komunikācijas projektu vadītāja
E-pasts: eprasmes@likta.lv
tel.25990259
www.likta.lv

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv