DigitalBiblio Bibliotēkas
Zīmēts attēls ar bibliotēkas ēku fnā un dažādiem tās apmeklētājiem priekšplānā

Digitālā transformācija maina bibliotekāru un bibliotēku profesionāļu lomu. 21.gadsimtā digitālās prasmes bibliotekāriem ir būtiskas vairāk kā jebkad agrāk.

Projekta “BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” (BIBLIO) mērķis ir modernizēt bibliotēkās strādājošo vai to cilvēku, kuri nākotnē plāno strādāt bibliotēkās, profesionālo attīstību un palīdzēt labāk sagatavoties digitālajai transformācijai. Pēc bibliotēku nozares analīzes un nozarē strādājošo speciālistu trūkstošo prasmju noteikšanas, projekta ietvaros tika izstrādāta Profesionālās izglītības un mācību programma, kas tiks piedāvāta kā jaukta tipa mācības, kas jau sākusies ar masīvo atvērto tiešsaistes kursu (Massive Open Online Course / MOOC).

BIBLIO projekta MOOC ir pirmais šāda veida kurss digitālo prasmju pilnveidošanai, kas izstrādāts tieši bibliotēku profesionāļiem. Kurss ir mūsdienīgs, tas dod iespēju izglītojamajiem attīstīt digitālās un caurviju prasmes, kas tiek uzskatītas par bibliotēku profesionāļu jaunā laikmeta pamata prasmēm. Lai gan kurss ir paredzēts bibliotekāriem un šajā nozarē strādājošajiem, tas var būt piemērots arī ikvienam, kurš interesējas par informācijas nozares attīstību un digitalizācijas potenciālu bibliotēkās.

BIBLIO projektu īsteno desmit organizāciju konsorcijs no piecām Eiropas Savienības valstīm: Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas. Konsorcijā darbojas bibliotēku tīkli un bibliotēku un arhīvu organizācijas – Itālijas bibliotēku un bibliogrāfiskās informācijas kopkataloga Centrālais institūts, Globālo bibliotēku Bulgārijas fonds, Kultūras informācijas sistēmu centrs (Latvija), universitātes – Aldo Moro Bari Universitātes Humanitāro zinātņu nodaļas Bibliotēku studiju un informācijas tehnoloģiju Profesionālās apmācības centrs (Itālija), Bibliotēku studiju un informācijas tehnoloģiju universitātes Profesionālās apmācības centrs (Bulgārija), Grieķijas Atvērtās universitātes DAISSy pētniecības grupa, profesionālās izglītības īstenotāji – Eiropas Grantu Starptautiskā akadēmija (Itālija), Data Media Group (Latvija), un Eiropas tīkli - ALL DIGITAL (Beļģija) un Public Libraries 2030 (Beļģija).

BIBLIO MOOC kurss tika atvērts 4.oktobrī. Tas pulcē vienkopus bibliotēku nozares profesionāļus un citus interesentus no visas pasaules – gan tos, kuriem ir ievērojamas zināšanas un pieredze, taču vēlas uzlabot savas digitālās prasmes, gan arī studentus un darba meklētājus, kuri vēlas veidot karjeru bibliotēku nozarē. Mācību mērķis ir sniegt atbalstu bibliotēku nozares profesionāļiem jaunu prasmju iegūšanā un jaunu inovatīvu pakalpojumu izstrādē. Kursu sekmīgi beigušie mācību dalībnieki saņems sertifikātu un varēs reģistrēties specializācijas kursam pie kāda no BIBLIO projekta profesionālās izglītības nodrošinātājiem.

Aldo Moro Bari Universitātes Humanitāro zinātņu departamenta zinātniskais koordinators un bibliotēku un informācijas zinātnes profesors Nicola Barbuti MOOC atklāšanas dienā sacīja: “Šodien, sākoties BIBLIO MOOC, mēs speram būtisku soli ceļā uz nākotnes bibliotēku – bibliotēku, kurā pārliecināti profesionāļi izstrādā un sniedz digitālajam laikmetam atbilstošus pakalpojumus. Mūsu mērķis ir apmācīt vismaz 400 izglītojamos un nodrošināt trīsdesmit astoņu digitālo un caurviju prasmju pamatus, kas nepieciešami diviem jauniem darba profiliem bibliotēku sektorā: sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists (community engagement and communication officer , CECO) un digitālās transformācijas veicinātājs (digital transformation facilitator , DIGY). ”

Šajos divos darba profilos ietvertas kompetences, kas aptver gan darbu ar sabiedrību, gan bibliotekāru specifiskos darbus, kas saistīti ar digitālo transformāciju. CECO koncentrējas uz saziņu ar lietotājiem tiešsaistē un bezsaistē, kā arī sabiedrības vajadzībām atbilstošu darbību radīšanu. DIGY mērķis ir palīdzēt bibliotēku pārejai uz digitālo laikmetu ar tehniskām zināšanām par satura digitalizāciju un palīdzot kolēģiem apgūt attiecīgās prasmes, lai pārvaldītu digitālās bibliotēkas. Lai gan šo divu darba profilu mērķis ir risināt šī brīža un nākotnes izaicinājumus, paredzama arī tehnoloģiju attīstības ietekme uz tiem.

Projekta koordinators Altheo Valentini norāda: “MOOC ir ļoti praktisks. Papildus video materiāliem, interaktīvām prezentācijām un lasāmajiem materiāliem, katra nedēļa sāksies ar tiešsaistes semināru, kurā piedalīsies eksperti, kuri dalīsies ar savu pieredzi un piemēriem par apskatītajām tēmām. ”

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni https://www.biblio-project.eu.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR