Bibliotēkas

2014.gada 28.aprīlī, Kultūras informācijas sistēmu centrā viesojās Amerikas Bibliotēku asociācijas prezidente Barbara Striplinga (Barbara Stripling). Vizītes laikā Centra darbinieki B.Striplingai sniedza ieskatu Centra darbībā, iepazīstināja ar Latvijas bibliotēku sistēmu un paveikto publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros.

attels

Attēlā (no kreisās):

Inga Niedra, Kristīne Pabērza, Barbara Striplinga, Līga Kursīte, Sandra Ozoliņa