Muzeji

Kopš 2014. gada 30. aprīļa Kultūras informācijas sistēmu centrs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmas 1.”a” aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstības trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros īsteno projektu „Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā”. Tā mērķis ir palielināt trešo valstu valstspiederīgo informētību par integrācijas un naturalizācijas iespējām Latvijas sabiedrībā. Projekta specifiskais mērķis ir informēt trešo valstu valstpiederīgos par visās 812 Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamajiem informācijas, tehniskās infrastruktūras un konsultatīvā atbalsta bezmaksas resursiem savu informacionālo vajadzību apmierināšanai.

 

Projekta ietvaros plānots izstrādāt informatīvu materiālu latviešu, krievu un angļu valodās par publiskajām bibliotēkām kā par lokālā un reģionālā līmenī brīvi un ērti pieejamiem informatīvā atbalsta pieejas punktiem, kuros bez maksas pieejami informācijas resursi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ar ineterneta pieslēgumu, kā arī personāla konsultācijas par mērķa grupai nepieciešamās informācijas meklēšanu.  Plakātus un bukletus paredzēts izplatīt visās pašvaldībās, kā arī piedāvāt izmantošanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), Nacionālajam integrācijas centram (NIC) un ar integrācijas jomu saistītajām NVO, Latvijas Republikas diplomātiskajām vai konsulārajām parstavniecībām.

 

Projekta ietvaros plānots izveidot arī video materiālu latviešu,krievu un angļu valodās, kurš skatītājiem draudzīgā un uzskatāmā veidā ļaus iepazīties ar to, kas ir publiskā bibliotēka un kādus pakalpojumus un atbalstu tajā var saņemt ikviens interesents neatkarīgi no tā piederības jebkādai sociālai, ekonomiskai, reliģiskai vai citai grupai. Video ieraksts DVD formātā tiks nodrošināts PLMP klientu apkalpošanas centriem, kā arī NIC konsultantiem. Video būs brīvi pieejams arī tiešsaistē.

Projekta īstenošanas laikā paredzēts izplatīt informatīvos materiālus visās pašvaldībās, visās publiskajās bibliotēkās, kā arī ar integrācijas un naturalizācijas procesiem saistītās darbības iestādēs un organizācijās.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 1.”a” aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai”
Granta līgums Nr.IF/2012_2/1.a./12