Vispārīgi
Sarunu bota Mona sarunas logs

No šodienas Latvijas Bankas kolektīvam pievienojas jauna kolēģe – virtuālā asistente Mona, kas veidota uz Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv bāzes.  

Mona palīdzēs Latvijas Bankas interneta vietnes bank.lv apmeklētājiem jebkurā diennakts laikā saņemt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par centrālās bankas sniegtajiem pakalpojumiem (skaidrās naudas, Kredītu reģistra u.c. jomās). Drīzumā virtuālā asistente iesaistīsies arī atbilžu sniegšanā uz jautājumiem, kas par Latvijas Bankas darbību saņemti sociālajā tīklā Facebook.  

Balstoties uz Hugo.lv platformas sniegtajām iespējām, jau izveidoti vairāku valsts pārvaldes iestāžu boti, nodrošinot mūsdienīgu rīku saziņai ar sabiedrību, bet iedzīvotājiem – iespēju ērti saņemt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Valsts pārvaldes sarunu botu projektu īsteno Kultūras informācijas sistēmu centrs, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tehnoloģiju partneris projektā ir SIA "TILDE", kas sniedz gadu gaitā uzkrātās zināšanas un pieredzi valodu tehnoloģiju un ar to saistīto mākslīgā intelekta risinājumu attīstībā.  

Latvijas Bankas virtuālā asistente Mona ir uz klientu orientēts rīks, kas pieejams jebkurā diennakts laikā un latviešu valodā tiešsaistē sarakstes formā sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Latvijas Bankas pakalpojumiem. Komunikācijā Mona izmanto vienkāršu un labi saprotamu izteiksmi, vienlaikus uzturot lietišķu komunikācijas stilu. Lai saziņa būtu klientam draudzīgāka un uztveramāka, Monai ir izveidots personificēts tēls.  

Mona jau šobrīd spēj atbildēt uz plašu jautājumu loku par Latvijas Banku un tās sniegtajiem pakalpojumiem, tomēr atbilžu arsenāls tiks pastāvīgi papildināts. Interesenti aicināti ziņot par saziņu ar Monu, sūtot komentārus uz e-pasta adresi Mona@bank.lv.  

Latvijas Bankas Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs Harijs Ozols: "Jauno tehnoloģiju attīstība vienlaikus ir gan izaicinājums, gan iespēja centrālajām bankām. Tās arvien plašāk ienāk mūsu dzīvē, atvieglojot ikdienu un darbu. Latvijas Banka saredz plašas iespējas modernu risinājumu izmantošanā dažādās jomās – sākot ar inovatīviem starpbanku maksājumiem (zibmaksājumiem, zibsaitēm) un turpinot ar iespējām attālināti saņemt būtisku finanšu informāciju par sevi, nozari un tautsaimniecību kopumā (Kredītu reģistrs, finanšu statistika).  

Jauna – virtuāla – kolēģa iesaistīšana klientu apkalpošanā ir kārtējais solis, lai padarītu Latvijas Bankas pakalpojumus ērtākus un pieejamākus iedzīvotājiem. Monai ir gan praktiska loma, palīdzot Latvijas Bankas klientiem laikā, kad "parastie" darbinieki nav pieejami, gan simboliska nozīme, demonstrējot iespējas, ko sniedz modernās tehnoloģijas ikvienas mūsdienīgas organizācijas darbā." 

Jānis Ziediņš, Kultūras informācijas sistēmu centra Hugo.lv projekta vadītājs: "Arvien vairāk valsts pārvaldes iestāžu izvēlas savu tīmekļvietņu virtuālos asistentus veidot valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv, kas ir īpaši izstrādāts, inovatīvs tehnoloģiskais risinājums ar plaša lietojuma iespējām valsts pārvaldes pakalpojumu atbalstam. Ir gandarījums, ka arī tāda valstiski ārkārtīgi nozīmīga un reprezentatīva institūcija kā Latvijas Banka ir novērtējusi mūsu piedāvājumu un izvēlējusies to izmantot saziņai ar sabiedrību.  

Sadarbība ar dažāda tipa valsts iestādēm sarunu botu veidošanā ir nenovērtējama pieredze, kas noder, radot augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās balstītus pakalpojumus mākslīgā intelekta jomā. Turklāt šī pieredze ir izmantojama arī starptautiskā līmenī, jo Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kas piedāvā iestādēm virtuālā asistenta pakalpojumu uz vienotas platformas bāzes, tādējādi radot nozīmīgu resursu ekonomiju."  

Mārtiņš Sūna, SIA "TILDE" mākslīgā intelekta biznesa attīstītājs: "Virtuālo asistentu izmantošana būtiski uzlabo organizācijas klientu pieredzi, palīdzot ātri atrast atbildes vai iegūt interesējošo informāciju par plašu, samērā vienkāršu tēmu kopumu. Vienlaikus šāds virtuāls kolēģis palīdz būtiski mazināt slodzi klientu atbalsta speciālistiem, kam bieži nākas neskaitāmas reizes atbildēt uz tiem pašiem vai līdzīgiem vienkāršiem klientu jautājumiem. Darbinieki, kuri strādā ar klientiem, var pievērsties sarežģītāku pieprasījumu apstrādei un kompleksu problēmu risināšanai. 

Mūsu pieredze liecina, ka cilvēka spēja vienu un to pašu jautājumu pavaicāt citā veidā ir gandrīz neierobežota, tāpēc uzdotie jautājumi pastāvīgi jāpārrauga, lai saprastu, ko un kā lietotāji vēlas uzzināt. Tieši tāpēc aicinām virtuālos asistentus iespējami ātri nodot publiskai testēšanai, dodot iespēju mākslīgajam intelektam mācīties no īstiem klientu jautājumiem." 

 

Uzziņai

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā un īstenošanā.  

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.  

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;

– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;

– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;

– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru (t.sk. zibmaksājumu infrastruktūru);

– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;

– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;

– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;

– uztur un attīsta Kredītu reģistru;

– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

 

Latvijas Bankas preses dienests

Tālr. 67022594; 67022384

presesdienests@bank.lv