Bibliotēkas

E-prasmju nedēļa Latvijā notiks Eiropas Get Online Week 2014 un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2014 ietvaros. E-prasmju nedēļas 2014 galvenās tēmas ir e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam. Lasīt E-prasmju nedēļas ziņu izlaidumu Nr.1!