Arhīvi
Latvijas Nacionālā arhīva meklētāja logo

Laikā, kad Latvijas sabiedrība epidemioloģisko ierobežojumu dēļ izjūt zināmu izolāciju, Latvijas Nacionālais arhīvs interesentiem piedāvā jaunas iespējas Latvijas vēstures un ar Latvijas vēsturi saistīto dokumentu izzināšanai – rīku informācijas meklēšanai par Latvijas Nacionālā arhīva glabāšanā esošajiem fondiem, lietām un dokumentiem.

Jau 2020. gada sākumā Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas meklētājs “MeklēLNA (Fondi, lietas, dokumenti)” tika nodots testēšanai interesentiem. Visu gadu arhīva darbinieki un sadarbības partneri ir aktīvi darbojušies, lai to uzlabotu un papildinātu ar datiem. MeklēLNA ir publicēti gandrīz visi Latvijas Nacionālā arhīva fondi un prāvs pulciņš lietu nosaukumu. Uz šo brīdi publicēti dati par vairāk kā 559 tūkstošiem apraksta vienību (no tiem 37 326 fondi, 427 360 lietas). Datubāze tiek nepārtraukti papildināta un pilnveidota.

Vēstures interesentus gan jābrīdina, ka lietu nosaukumi, kas satur personas datus, nav publiski pieejami Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 noteikto ierobežojumu dēļ. Lai iegūtu šāda veida informāciju, ir jāvēršas arhīvā.

Vieglākai rīka lietošanai esam sagatavojuši arī nelielu Lietotāja palīgu. Ar to varat iepazīties LNA mājaslapas sadaļā – Palīdzība – MeklēLNA lietotāja palīgs.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu: mekletajs@arhivi.gov.lv

Papildus atgādinām, ka Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā plašus virtuālos arhīvus:

https://www.raduraksti.arhivi.lv/

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/

https://kgb.arhivi.lv/

Tāpat joprojām interesenti var izmantot Latvijas Valsts arhīva datubāzi (http://www.archiv.org.lv/index.php?id=9099), kur pieejama arī apjomīga skenēto aprakstu bibliotēka.