Prezentācijas slaids ar samita nosaukumu un partnerorganizāciju logo

Šī gada 28. – 29. martā Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktora vietnieks IKT jautājumos Jānis ZIEDIŅŠ piedalījās Eiropas Terminoloģijas samitā Islandē, pārstāvot KISC kā sadarbības partneri Eiropas Savienības (ES) atbalstītajā starpvalstu projektā “Federēts eTranslation Termbank Tīkls” (Federated eTranslation Termbank Network).

Terminoloģijas samitā tika pārrunātas iespējas kopīgot, uzturēt un sinhronizēt augstas kvalitātes terminoloģijas resursus Eiropas ietvaros un ārpus tās.

Precīzi, konsekventi un mūsdienām atbilstoši terminoloģiskie dati ir izšķiroši būtiski daudzvalodu Eiropas Savienībā ar tās digitālo ekonomiku, kā arī citiem izaicinājumiem, ar kuriem nemitīgi nākas saskarties. Katra dalībvalsts veido un pārvalda terminoloģijas resursus savā atsevišķā veidā, tādējādi radot šķēršļus terminoloģijas datu kopīgošanai starp dalībvalstīm un citām iesaistītajām partnervalstīm.

Federētais eTranslation Termbank tīkls (FedTerm) tiek īstenots šo šķēršļu novēršanai. Pirmo reizi vēsturē terminoloģijas resursi tiks kopīgoti vienotā tīklā, kas dos iespēju Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī partnervalstu ārpus ES iestādēm un organizācijām vietēji ievietot savas kolekcijas eTranslation TermBank, kas pārstāv centrālo federēto resursu kolekciju.  

Samitā tika runāts par datu kopīgošanu, federētu pieeju Eiropas terminoloģijai un ES iniciatīvām valodas datu un tehnoloģiju attīstībai, kā arī par terminoloģijas resursiem Eiropas valstīs un valodu kopienās. Jānis Ziediņš sniedza ieskatu Latvijas pieredzē valodas tehnoloģiju jomā, kas izvirzījusies pārējo ES valstu priekšgalā, īstenojot un nemitīgi pilnveidojot valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo.lv

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv