Mantojuma digitalizācija
Tulkots ar mašīntulkotāju
Jānis Ziediņš un Karīna Bandere pie referenta pults ar Eiropas Savienības karogu

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktora vietnieks IKT jautājumos Jānis Ziediņš 14. un 15. novembrī Luksemburgā piedalās Eiropas Komisijas ekspertu grupas par vienotu Eiropas kultūras mantojuma datu telpu (CEDCHE) 5. sanāksmē, kurā, pārstāvot Latviju, kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pārstāvi Karīnu Banderi prezentēja Latvijas Digitālā kultūras mantojuma platformu un Digitālo bibliotēku digitalabiblioteka.lv, kā arī KISC izstrādāto Autortiesību pārvaldības un licencēšanas informācijas sistēmu (APLIS).

CEDCHE izveidota ar mērķi sniegt Eiropas Komisijai konsultācijas un uzraudzīt, kā tiek īstenots ieteikums par Eiropas kopējo datu telpu, tāpat vadīt kopējās datu telpas pilnveidošanu, veicinot saistību ar citām datu telpām programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, CEDCHE iesaistās Eiropas Savienības tiesību aktu veidošanā, dažādu programmu un politikas virzienu īstenošanā, saskaņošanā ar dalībvalstīm, viedokļu apmaiņas organizēšanā.

Platforma, Digitālā bibliotēka digitalabiblioteka.lv un Autortiesību pārvaldības sistēma APLIS izveidota Eiropas Savienības atbalstītā projekta „Kultūras mantojuma  satura digitalizācija (1. un 2. kārta)” ietvaros, ko  no 2019. gada septembra līdz 2022. gada nogalei īstenoja vairāki sadarbības partneri - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Nacionālais arhīvs un Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv