Bibliotēkas

Aizvadītā pusgada laikā reģionu galvenajās bibliotēkās un bibliotēku reģionālajos mācību centros tika īstenoti 30 semināri par valsts pārvaldes e-pakalpojumiem. Projekta ietvaros piedalījās 1035 bibliotekāri no vairāk kā 600 publiskajām bibliotēkām visā Latvijā. Tā secināts šodienas bibliotēku apmācību projekta noslēdzošajā atskaites seminārā, kurā pulcējās visu projekta īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji.

Projektu organizēja Kultūras informācijas sistēmu centrs (Centrs) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Uzņēmumu reģistru. Šodienas noslēdzošajā seminārā tika pārskatīts paveiktais un diskutēts par sadarbības iespējām un veidiem e-pakalpojumu popularizēšanā un sabiedrības izglītošanā arī nākotnē. Jau šī gada rudenī plānots turpināt iesākto, piesaistot citas institūcijas, kas izstrādā un nodrošina e-pakalpojumus, kā arī organizējot padziļinātas praktiskās apmācības.

Semināri bibliotekāriem notika no 2013.gada decembra līdz 2014.gada maijam. Mācību mērķis bija iepazīstināt Latvijas publisko bibliotēku bibliotekārus ar jaunāko informāciju e-pakalpojumu un dažādu valsts izveidoto e-iespēju jomā, kā arī apmācīt, piemēram, droša elektroniskā paraksta jeb e-paraksta lietošanā. Semināru laikā tika demonstrētas dažādu risinājumu piedāvātās e-iespējas, kas tālāk var noderēt bibliotekāriem, konsultējot bibliotēkas apmeklētājus, jo mūsdienās bibliotēkas ir ne tikai grāmatu krātuves, bet arī vietas, kur iedzīvotājs var iegūt sev nepieciešamo informāciju un piekļūt mūsdienu tehnoloģijām, lai attālināti pieprasītu dažādus pakalpojumus. Centra direktors Armands Magone uzsver, ka “nav tādas pašvaldības, kurā nebūtu kaut vienas publiskās bibliotēkas. Latvijā ir pa vienai bibliotēkai uz katriem 2500 iedzīvotājiem. Tas ir milzīgs tīkls, kas sastāv no vairāk kā 800 piekļuves vietām, un ar piekļuvi domāju ne tikai tehnoloģijas un bezmaksas interneta pieslēgumu, bet arī piekļuvi zināšanām par IKT un e-pakalpojumu izmantošanu, kuras var sniegt apmeklētājiem apmācīti bibliotekāri.”

VARAM Publisko pakalpojumu departamenta direktors Aivars Draudiņš apstiprināja, ka ”aizvien vairāk pakalpojumu tiek sniegti kā e-pakalpojumi elektroniskā vidē, līdz ar to aktuāls ir jautājums par iedzīvotāju prasmju pilnveidi kā šos pakalpojumus izmantot. Tāpēc ne mazāk svarīgi ir paaugstināt kompetenču centru, tai skaitā plašā bibliotēku tīkla, darbinieku kompetenci e-prasmju izmantošanā, lai tie, savukārt, var šo informāciju sniegt tālāk bibliotēku apmeklētājiem.”

 Vairāk informācijas:

Inga Niedra

Kultūras informācijas sistēmu centrs | tālr.: + 371 67844895

Inga.Niedra@kis.gov.lv