Arhīvi

Latvijas Nacionālā arhīva publiskajā meklētājā MeklēLNA četru gadu laikā izveidoti jau divi miljoni ieraksti.

LNA Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Ginta Orinska-Spirģe pauž gandarījumu par sasniegto rezultātu: “Divi miljoni ierakstu apliecina, ka LNA strādā, lai arhīva uzziņu sistēmu padarītu digitāli pieejamu ikvienam. Īpašs prieks, ka par pirmo miljonu priecājāmies tikai nedaudz vairāk kā pirms gada. Domāju, šī dinamika iepriecina ne tikai arhīvistu saimi, bet arī mūsu klientus. LNA nākotnes izaicinājums ir turpināt pilnveidot un papildināt LNA meklētāju, līdz būs ieraksti par visiem mūsu glabātajiem dokumentiem, kas šobrīd jau pārsniedz 23 miljonus glabājamo vienību.”

Meklē.LNA tika ieviests 2020. gada februārī un nodrošina piekļuvi Vienotajai valsts arhīvu informācijas sistēmai, kurā atrodama informācija par Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) arhīvos (Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs, zonālie valsts arhīvi) glabāšanā esošajiem fondiem, lietām un dokumentiem. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas darbību tehniski nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Ērtākai rīka lietošanai ir sagatavots arī Lietotāja palīgs, ar ko ir iespējams iepazīties LNA mājaslapas sadaļā – Palīdzība - MeklēLNA lietotāja palīgs.

Papildus informācija: mekletajs@arhivi.gov.lv