Arhīvi

2020. gada februārī ieviestajā publiskajā meklētājā “MeklēLNA” divu gadu laikā izveidoti jau miljons ieraksti. Datu aktualizācija notiek katru darba dienu un pēc sistēmas uzlabojumiem plānots, ka ievades temps palielināsies.

Meklē.LNA ir meklētājs, kas nodrošina piekļuvi Vienotajai valsts arhīvu informācijas sistēmai, kurā atrodama informācija par Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) arhīvos (Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs, zonālie arhīvi un Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīvs) glabāšanā esošajiem fondiem, lietām un dokumentiem.

Ērtākai rīka lietošanai ir sagatavots arī Lietotāja palīgs, ar ko ir iespējams iepazīties LNA mājaslapas sadaļā – Palīdzība - MeklēLNA lietotāja palīgs.

Papildus informācija: mekletajs@arhivi.gov.lv