Bibliotēkas
Skats no letonika.lv plakātkalendāra 2022. gadam

Aizvadītā gada garumā norisinājās skaista un izglītojoša sacensība pašvaldību publisko bibliotēku vidū – bibliotekāriem tika piedāvāta iespēja iesaistīties digitālā zinību resursa letonika.lv kalendāra veidošanā, iesūtot ziņas par notikumiem un atzīmējamām dienām, ar ko tika papildināts letonika.lv 2021. gada kalendārs digitālā formātā.

Konkursa ietvaros saņēmām plašu, daudzveidīgu un interesantu informāciju no Latvijas bibliotēkām par nozīmīgām jubilejām īpašiem cilvēkiem, kas dzīvo un strādā (vai dzīvojuši un strādājuši) bibliotēkai tuvākajā apkārtnē, tai skaitā par aktīviem un aizrautīgiem profesionāļiem no pašu bibliotekāru loka, kā arī par dažādiem ievērības cienīgiem notikumiem, kuri saistīti ar vietējo bibliotēku, pagastu, novadu vai pilsētu.  

Iesūtītie materiāli tika pārpublicēti arī letonika.lv un Kultūras informācijas sistēmu centra FB profilos, aicinot apmeklētājus ar tiem dalīties un novērtēt ar “patīk”, lai piešķirtu balvas to notikumu autoriem, kuru veikums saņēma visvairāk “patīk” vērtējumus.

Šobrīd esam saskaitījuši “patīkotāju” balsis, apkopojuši rezultātus un paziņojam, ka vislielāko atbalstu guvuši un balvas no letonika.lv un Kultūras informācijas sistēmu centra saņem:

  1. Jēkabpils novada Kalna bibliotēkastāsts par bibliotēkas vadītāju Marutu Arbidāni ( 68 “patīk”, 80 dalījās ar ziņu)
  2. Klintaines pagasta bibliotēkastāsts par skolotāju Ainu Avenu (27 “patīk”, 54 dalījās ar ziņu)
  3. Saldus pilsētas bibliotēkastāsts par novadpētnieku Valdemāru Ancīti (14 “patīk”, 12 dalījās ar ziņu)

SVEICAM UZVARĒTĀJUS!

Lai vienotos par balvu saņemšanu, līgums bibliotēkas vadītājai sazināties ar letonika.lv pārstāvi Baibu Altenu e-pastā Baiba.Altena@tilde.lv

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv