Bibliotēkas
Datu serveri zilā apgaismojumā

Trešdien, 3. jūlijā, tika atjaunota kopš pirmdienas traucētā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) datu centra darbība, tomēr Kultūras informācijas sistēmu centrs kā kultūras resora IKT pārvaldnieks konstatējis bojājumus Latvijas publisko bibliotēku  izmantotās bibliotēku informācijas sistēmas ALISE sistēmās un datu bāzēs, kuras izvietotas uz LNB datu centra serveriem; BIS ALISE joprojām nestrādā stabili LNB datu centrā pirmdien radušos traucējumu dēļ. 

Tāpat konstatēti bojājumi datiem Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā, ar ko strādā valsts nozīmes un zinātniskās bibliotēkas. Līdz ar to bibliotēkas joprojām nevar pilnvērtīgi veikt savu darbu un pilnā apjomā nodrošināt bibliotekāros pakalpojumus. 

Ir gandrīz pilnībā atjaunota Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas, Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga, 3td e-grāmatu bibliotēkas, Latvijas Filmu portāla, Kultūras datu sistēmas un Nemateriālā kultūras mantojuma reģistra darbība. Tomēr joprojām notiek sistēmu stabilizēšana un neparedzētu kļūdu uzraudzība.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv