Bibliotēkas

Šodien, 30.jūnijā, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) no plkst. 13.00 līdz 17.00, organizē semināru “Iepazīsti Latviju bibliotēkā. Integrācijas procesu veicināšana publiskajās bibliotēkās”. Pasākums notiek projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros, un tajā ir aicināti piedalīties bibliotēku, nevalstisko organizāciju un ar integrācijas un naturalizācijas darbības jomu saistīto valsts pārvaldes iestāžu, kā arī LR diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību pārstāvji un citi interesenti.

Publisko bibliotēku devums sabiedrības integrācijā Latvijā nekad nav pētīts, tāpēc nav pieejami dati par to, cik daudz tiek izmantots to potenciāls trešo valstu valstspiederīgo vajadzību apmierināšanā. Taču publiskajām bibliotēkām ir vadoša loma bezmaksas tiešsaistes pakalpojumu pieejā vietējās pašvaldības līmenī. Līdz ar bezmaksas piekļuvi internetam nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamību ikvienam, publiskās bibliotēkas ir pierādījušas, ka tās spēj piesaistīt tādas iedzīvotāju grupas un indivīdus, ko citi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji bieži vien nespēj sasniegt.

Semināra un diskusiju laikā kopīgi tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā publiskā bibliotēka var sniegt ieguldījumu integrācijas procesos, veicinot trešo valstu valstspiederīgo informacionālo vajadzību apmierināšanu un šīs iedzīvotāju grupas iesaisti uzņemošās sabiedrības kultūras un izglītības pasākumos. Tāpat semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem, kuru mērķa grupa ir trešo valstu valstspiederīgie.

Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone: „ Ar šo projektu KISC vēlas pievērst uzmanību publisko bibliotēku potenciālam Latvijas integrācijas politikas īstenošanā. „Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes” paredz, ka valsts pārvaldes uzdevums ir gan stiprināt jau pastāvošos sociālās drošības tīklus, gan piedāvāt inovatīvas rīcības, izmantojot visus vietējo kopienu resursus – tostarp, skolas, NVO, bibliotēkas, kultūras centrus un citas kultūras institūcijas, lai palīdzētu iebraucējiem iekļauties sabiedrībā. Minētais projekts būtībā ir pirmais solis pretī šīs politikas īstenošanai, piedāvājot iesaistīt jau esošu, sabiedrībā uzticamu un drošu resursu – Latvijas publisko bibliotēku tīklu.”

Seminārs notiek no plkst. 13.00 līdz 17.00, viesnīcā “Days Hotel Riga VEF”, Brīvības ielā 199c, Rīgā.

Projekts tiek (līdz)finansēts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) līdzekļiem. Granta līgums „Publisko bibliotēku pakalpojumi Trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” Nr. IF/2012_2/1.a./12.z

 Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv