Muzeji
Atvērts portatīvais dators ar tiešsaistes sanāksmi ekrānā un māla krūzi blakus uz galda

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) šī gada aprīlī organizē apmācību ciklu muzeju speciālistiem par darbu saistībā ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu (NMKK). Apmācību ciklā iekļautas šādas tiešsaistes mācības:

  • 04.04. – mācības "Darbs ar NMKK sistēmu: muzeju administratoriem";
  • 04.04. – mācības par Atsauces datu sistēmu (ATS);
  • 09.04. – mācības par autortiesībām;
  • 10.04. – mācības par Autortiesību pārvaldības un licencēšanas informācijas sistēmu (APLIS);
  • 11.04. un 16.04. – 2 dienu mācības “Datu ievade NMKK sistēmā: lietotājiem bez priekšzināšanām”;
  • 25.04. – mācības “Datu ievade NMKK sistēmā: lietotājiem ar priekšzināšanām”.

Mācības dalībniekiem ir bezmaksas.

Aicinājums pieteikties mācībām ir nosūtīts muzejiem. Rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@nmkk.lv, iespējams iegūt saistošo informāciju par reģistrēšanos mācībām. 

Tā kā iepriekš veiktā aptaujā muzeju speciālisti tieši mācības par NMKK jautājumiem izvirzījuši kā vienu no svarīgākajām atbalsta aktivitātēm viņu veiksmīgam darbam šajā sistēmā, KISC, piesaistot jomas profesionāļus, organizē plašas un visaptverošas mācības, lai sekmētu Latvijas muzeju krājumu digitalizācijas sekmīgu turpmāko gaitu un nodrošinātu sabiedrībai arvien plašāku pieeju Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Aija Kasemira

Projektu koordinatore
aija.kasemira [at] kis.gov.lv