DigitalBiblio Bibliotēkas
Cilvēka rokas uz datora tastatūras

Jūlija sākumā notika projekta “BIBLIO. Digitālo prasmju un kompetences veicināšana bibliotekāriem Eiropā” (BIBLIO) partneru trešā starptautiskā sanāksme, ko sākotnēji bija plānots rīkot Rīgā, taču ar COVID-19 izplatības mazināšanu saistīto ierobežojumu dēļ sanāksme notika attālināti.

Sanāksmi 7. jūlijā atklāja BIBLIO projekta vadītāja Alteo Valentini (Altheo Valentini) uzruna. Tai sekoja projekta partnera no Latvijas “Data Media Group” prezentācija par mācību programmu izstrādes procesu un Itālijas pārstāvju no Eiropas grantu starptautiskās akadēmijas prezentācija, kā arī diskusija par MOOC animētajiem un interaktīvajiem mācību materiāliem. Pirmās dienas noslēgumā apaļā galda diskusijā tika pieņemti svarīgi lēmumi par nākamajiem soļiem projekta īstenošanas gaitā – vebināru un labās pieredzes stāstu vadlīniju izveidi, MOOC dalībnieku atlasi, mācību popularizēšanu, specializētajiem kursiem u.c.

8. jūlijā sanāksme sākās ar MOOC platformas pēdējās darba versijas prezentāciju un projekta partneru vienošanos par tālāko darbu grafiku un pienākumiem. Tai sekoja mācību moduļu grafiskā dizaina prezentācija un izstrādāto mācību programmu analīze. Sanāksme tika noslēgta ar BIBLIO projekta publicitātes un rezultātu izplatīšanas plāna aktualizāciju.

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā partneris no 2019. gada novembra līdz 2022. gada oktobrim īsteno sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā projektā “BIBLIO. Digitālo prasmju un kompetences veicināšana bibliotekāriem Eiropā”, ko administrē Aldo Moro Bari Universitāte (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Itālija) sadarbībā ar partneriem – Kultūras informācijas sistēmu centru, SIA DMG (Data Media Group, Latvija), Itālijas bibliotēku un bibliogrāfiskās informācijas kopkataloga Centrālo institūtu (Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche – ICCU, Itālija), Eiropas grantu starptautisko akadēmiju (European Grants International Academy SRL – EginA, Itālija), Bibliotēku studiju un informācijas tehnoloģiju universitāti (Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Bulgārija), Globālās bibliotēkas - Bulgārijas fondu (Global Librarires – Bulgaria Foundation, Bulgārija), Grieķijas Atklāto universitāti (Hellenic Open University, Grieķija) un All Digital AISBL (Beļģija).

Projekta mērķi ir apzināt esošās un jaunās prasmes, kas nepieciešamas bibliotēku nozarei; apzināt Eiropas topošo darbavietu profilus 21. gadsimta bibliotēku nozarē; atbalstīt augsti kvalificēta un mobila darbaspēka attīstību nozarē, novēršot neatbilstību starp formālo izglītību un darba tirgu; izstrādāt Eiropas Profesionālās izglītības un apmācības programmu, ko var pielāgot katras valsts vajadzībām; veicināt darba pieredzē balstītu mācīšanos un paaudžu mācīšanos profesionālās izglītības un apmācību jomā.

Plānotie projekta rezultāti ir ziņojumu izstrāde par prasmju nepietiekamību bibliotēku nozarē un par nepieciešamajiem darbavietu lomu profiliem; izstrādāta metodika, mācību rīki, profesionālās izglītības un mācību programma; izstrādāti standarti (projekts paredz Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai un apmācībai piemērošanu); platformas MOOC izveide; tiešsaistes mācību rīku izveide; informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana.

Mācību programma tiks izmēģināta četrās valstīs – Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā.