Bibliotēkas

Kultūras informācijas sistēmu centrs projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros piedāvā bibliotēkām bez maksas iepazīties ar divu datubāzu resursiem – Credo Reference Online un World Scientific Publishing.

Credo Reference Online ir vienkāršs, bet efektīvs informācijas meklēšanas rīks, kurā kvalitatīvs resursu saturs apvienots ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, rosinot studentus atteikties no Google un Wikipedia izmantošanas, par labu uzticamiem uzziņu resursiem. Datubāze aptver 3,5 miljonus ierakstu no apmēram 650 recenzētiem uzziņu izdevumiem. Turklāt platforma ir iedvesmojošs rīks pilnīgi jaunas informācijas atklāšanai.

Academic Core Collection ietver vairāk nekā 600 e-grāmatas no vairāk nekā 80 izdevējiem, ieskaitot Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, Sage un Wiley-Blackwell.
Resursu tematiskais aptvērums: māksla, uzņēmējdarbība, izglītība, pārtikas rūpniecība, ģeogrāfija, vēsture, valodniecība, likumi, literatūra, medicīna, mūzika, filozofija, psiholoģija, reliģija, sociālās zinātnes, tehnoloģijas, kā arī dažādi atlanti, biogrāfijas, hronoloģijas, vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži, rokasgrāmatas, attēlu un video kolekcijas, citāti, statistika u.c. Datubāzē iekļauto izdevumu nosaukumu saraksts:

http://corp.credoreference.com/solutions/credo-online-reference-service/content/academic-core.html.

Tiek piedāvāts 30 dienu datubāzes izmēģinājums, kas sāksies februārī.

World Scientific Publishing  publicē augstas kvalitātes zinātniskās pētniecības darbus, lai nodrošinātu pasaules akadēmiskā un profesionālā satura pētniekus un akadēmiķus ar kvalitatīvu literatūru. World Scientific Publishing sadarbojas ar prestižām organizācijām, piemēram, Nobela fonds, ASV Nacionālā Preses akadēmija un tās meitas uzņēmumu Imperial College Press u.c.  World Scientific ir arī galvenais Nobela prēmijas laureātu darbu izdevējs dažādās nozarēs, ieskaitot Nobela fonda publicētās Nobela lekcijas angļu valodā (2001-2005) un (2006-2010).

World Scientific Publishing Journalsdatubāze aptver 136 starptautiskus recenzētus žurnālus  tādās jomās kā nanotehnoloģijas, biomedicīnas zinātnes, skaitļošanas zinātne, materiālu zinātne,

medicīna, dabas zinātnes,  banku un finanšu nozare, uzņēmējdarbība un vadība.
World Scientific Publishing E-Books aptver ievērojamu savas nozares ekspertu monogrāfijas, plašu uzziņu izdevumu klāstu, konferenču materiālus un citus zinātnes, tehnikas un medicīnas (STM disciplines) literatūras izdevumus.
Papildus informāciju par datubāzi un tās resursiem skatīt interneta vietnē:

http://www.worldscientific.com/

Tiek piedāvāts 30 dienu datubāzes izmēģinājums, kas sāksies 03.02.2013.

Kontaktinformācija:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tērbatas iela 53 – 2, Rīga, LV – 1011
Tālrunis: 67844896, mob.29713449
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv