Mākslīgais intelekts
Jāņa Ziediņa prezentācija Eiropas Lielo datu forumā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvis, valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv projekta vadītājs Jānis Ziediņš šodien pārstāvēja Latviju Eiropas Lielo datu vērtību forumā (The European Big Data Value Forum – EBDVF), kur stāstīja par valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo.lv, par tās attīstību un par ieguvumiem valsts pārvaldei, izmantojot Hugo.lv.

Eiropas Lielo datu vērtību forums (EBDVF) ir Lielo datu vērtību asociācijas un Eiropas Komisijas Komunikācijas, tīklu un satura ģenerāldirektorāta organizētās Eiropas lielo datu un uz datiem virzītas mākslīgā intelekta (MI) pētniecības un inovācijas kopienas galvenais pasākums. EBDVF apvieno nozares profesionāļus, biznesa risinājumu izstrādātājus, pētniekus un politikas veidotājus no visas Eiropas un citiem pasaules reģioniem, lai veicinātu datu un MI izstrādes un veicināšanas politiku.

Jānis Ziediņš ar prezentāciju “Nacionālā valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv” uzstājās sesijā “Dati un MI valodas barjeras pārvarēšanai, pieņemot sociālos izaicinājumus”. Sesijā, iezīmējot vīzijas un daloties pieredzē, kopumā tika pārrunāts, kā Eiropas valsts pārvaldes iestāžu darbu un saziņu ar iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējdarbības attīstību uzlabo tādi MI tehnoloģijās balstīti pakalpojumi kā mašīntulkošana, runas sintēze un atpazīšana, informācijas izguve un viedie sarunu boti.

MI tehnoloģiju izstrāde balstās datu izmantošanā – datu kvalitāte un kvantitāte nosaka MI sistēmu spēju saprast un apstrādāt cilvēku valodu. Jo lielāks ir datu apjoms, jo sekmīgāka ir MI balstīta komunikācija, ko nodrošina valodu tehnoloģijas. Lielie dati būtiski uzlabo valodu tehnoloģiju kvalitāti, kas savukārt paver jaunas aizraujošas iespējas, piemēram, veselas MI valodu tehnoloģiju ekosistēmas izveidi: gandrīz cilvēka tulkojumam atbilstošas kvalitātes mašīntulkošanu, runas atpazīšanu un sintēzi, viedos tērzēšanas botus, kas ir pieejami no vienas platformas – kā Latvijas gadījumā, kur visi šie pakalpojumi tiek piedāvāti platformā Hugo.lv.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv