Kultūras nozare Bibliotēkas
Skats no augšas uz cilvēkiem kas pie galda strādā pie laptopiem ar dažādām diagrammām

No 2024. gada saskaņā ar LR Kultūras ministrijas rīkojumu “Par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldību kultūras resorā” Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) abonēto datu bāžu pakalpojums bibliotēkām, kas tika īstenots programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, tiks nodots Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB), kas turpmāk pārņems KISC saistības un pienākumus, piedāvājot Latvijas bibliotēkām dažādu autorizētu elektronisko resursu abonēšanu.

Datubāzu abonēšana šobrīd notiek Valsts Vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) projekta programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, un šo projektu KISC īsteno kopš 2001. gada ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. Projekta nosacījumi paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem pieeja abonētajām datubāzēm ir bezmaksas.

Ārvalstu resursu datubāzes tiek abonētas starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries – elektroniskā informācija bibliotēkām) Licencēšanas programmas ietvaros. Kultūras informācijas sistēmu centrs līdz šim ir bijis nacionālais partneris šajā programmā, un mūsu dalība šajā organizācijā Latvijas bibliotēkām nodrošināja pieeju autoritatīviem pasaules informācijas un izglītības resursiem par speciālu abonēšanas maksu.

Kopumā 2023. gadā programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros  bibliotēkām tiek nodrošināta 15 nacionālo un starptautisko datubāzu resursu pieeja. Šogad programmas ietvaros tiek abonētas 15 datubāzes, no kurām 4 ir latviešu valodā un 11 – angļu valodā.

Agrita Sagalajeva

Projekta koordinatore
agrita.sagalajeva [at] kis.gov.lv