Mākslīgais intelekts Valodas tehnoloģijas
Tulkots ar mašīntulkotāju
Datora ekrāns ar Rīgas virtuālo asistentu RVA katalogā Hugo.lv
Foto: Delfi.lv

Rīgas pašvaldības mājaslapā līdzšinējo virtuālo palīgu ZINTIS nomainījis īpaši galvaspilsētai pielāgotais Rīgas virtuālais asistents (RVA). Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē virtuālais asistents ZINTIS darbojās kopš 2020. gada 30. novembra. Tā uzturēšanu un attīstību veic Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) un Valsts kanceleja kā Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas (TVP) pārzinis. Virtuālais asistents ZINTIS ir radīts uz valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv bāzes. RVA tāpat kā ZINTIS ir radīts uz platformas Hugo.lv bāzes, ko pārvalda KISC, taču pielāgots tieši Rīgas pašvaldības vajadzībām. Rīga ir pirmā pašvaldība, kas izvēlējusies attīstīt savu atsevišķu virtuālo asistentu.

Virtuālais asistents sniedz cilvēkiem atbildes par iestādes kompetencē esošiem jautājumiem un kopējiem valsts pārvaldes jautājumiem, piemēram, par Rīgas pašvaldības amatpersonām, deputātiem, izglītību, nekustamā īpašuma nodokli, satiksmi, sociālo palīdzību, apkaimēm, Rīgas pašvaldības attīstības programmu, mazdārziņiem, drošības jautājumiem un citiem.

RVA kopš pērnā gada 1. decembra līdz šā gada 9. februārim tiek izmantots katru dienu. Šajā laikā RVA bijušas 384 sarunas – klients atvēris sarunbotu, uzdevis jautājumu un saņēmis atbildi, vai, neuzdodot jautājumu, izmantojis izvēlnes pogas – "Kontakti", "Jaunumi", "Pakalpojumi". RVA sarunu skaits vidēji dienā bijis no divām sarunām brīvdienās līdz 10 sarunām darbdienā. Tāpat ir bijušas dienas, kad notikušas 34 sarunas.

Sarunbots ZINTIS, ko pašvaldība izmantoja līdz pērnā gada 1. decembrim www.riga.lv, 2023. gadā vidēji mēnesī "sarunājies" 298 reizes. ZINTIS "strādāja" Rīgas mājas lapā no 2020. gada 30. novembra līdz pērnā gada novembra beigām.

Jautājumu aktualitāte ir atkarīga no sezonas. Piemēram, pašlaik ir aktuāli jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli, uzturēšanos uz ledus, ielu, brauktuvju un jumtu tīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām, ielu remontiem. Pavasarī/vasarā tiek vaicāts par kultūras pasākumiem, tirdzniecības atļaujām, bērnudārziem un skolām. Ārpus sezonas visaktuālākie jautājumi ir pašvaldības darbinieku un amatpersonu kontakti, satiksmes ierobežojumi un citi ar satiksmi saistīti jautājumi, sociālie jautājumi, dzīvesvietas deklarēšana, dzimtsarakstu jautājumi.

RVA pēc būtības ir ZINTA versija, kas konfigurēta tā, lai strādātu tikai ar riga.lv informāciju. To pašvaldība varēja paveikt ar saviem iekšējiem resursiem, bet nākotnē papildu izmaksas varētu rasties, pievienojot jaunas funkcijas. Rīgas pašvaldība uz no pārējām valsts un pašvaldību iestādēm atsevišķu risinājumu ir izvēlējusies pāriet, lai varētu riga.lv apmeklētājiem nodrošināt pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem atbilstošāku un precīzāku informāciju, kā arī iegūt precīzus datus par lietotājiem interesējošajiem jautājumiem. Tāpat pašvaldības speciālisti virtuālajam asistentam var sagatavot Rīgai atbilstošus jautājumu un atbilžu scenārijus. Šis risinājums nākotnē arī ļaus pašvaldības klientu apkalpošanas speciālistiem sekot līdzi virtuālā asistenta un klienta sarakstei un nepieciešamības gadījumā saraksti pārņemt. Rīgas virtuālais asistents pieļauj arī dažādus tā izmantošanas scenārijus nākotnē, par kuriem pašvaldība var lemt pati. Tas nebija iespējams, strādājot ar vienoto TVP virtuālo asistentu ZINTIS, kas ir centralizēts risinājums daudzām valsts un pašvaldību iestādēm.

Asistenta apmācība turpinās nepārtraukti, un lietotāju uzdotajiem jautājumiem ir nozīmīga loma sarunu scenāriju un precīzāku atbilžu izstrādē. Tāpēc ikviens aicināts izmēģināt Rīgas virtuālo asistentu pašvaldības mājaslapā riga.lv.

Valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo.lv, kurā izstrādāts RVA un citi valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietnēs izvietotie virtuālie asistenti jeb sarunboti, pārvalda KISC sadarbībā ar uzņēmumu "Tilde" ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem ērtu un laikmeta tendencēm atbilstošu iespēju saņemt atbildes uz jautājumiem par valsts pārvaldi un pašvaldību darbību. Ar visiem valsts pārvaldes iestāžu virtuālajiem asistentiem iespējams iepazīties platformā Hugo.lv virtuālo asistentu katalogā.

Ziņa sagatavota pēc Rīgas Domes preses relīzes un raksta portālā Delfi.lv

Kontakti saziņai par Rīgas pilsētas virtuālo asistentu RVA:

Edīte Matuseviča

Rīgas pašvaldības

Ārējās komunikācijas nodaļas

projektu koordinatore

Tel.: +371 67026788+371 26188165

E-pasts: edite.matusevica@riga.lv

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv