Vebināra prezentācijas skats ar sarunu bota Zinti - ekrānšāviņš

Ceturtdien, 23. novembrī, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīkoja Labās prakses rītu tiešsaistē par valsts pārvaldes tīmekļvietņu vienotās platformas TVP vienoto virtuālo asistentu (VA) jeb sarunu botu ZINTI valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem – sarunu bota treneriem, kuri ir atbildīgi par ZINTA darbību šo iestāžu tīmekļvietnēs.

Vebināru atklāja un vadīja KISC IT grupas informācijas sistēmu uzturētāja Gita Jurševska, kura šajā reizē stāstīja par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar atvērtajiem datiem, piemēram, par atvērto datu tēmām, kuras nav jāvada sistēmā manuāli, un par kontaktinformācijas ielasīšanu no atvērto datu tēmas; tāpat par to, kādas izmaiņas un labojumi veikti saistībā ar atvērto datu integrāciju. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar virtuālo asistentu darba vides jauno funkcionalitāti – jautājumu automātisku ģenerēšanu un atbilžu automātisku pārveidošanu, kā arī par to, kā atbildēs veidot vienas atbildes dažādus variantus. G.Jurševska arī vairāk izskaidroja iestāžu sarunbotu treneriem, kā jāveido dažādi jautājumi un kas jāņem vērā, tos veidojot. Dalībniekiem tika parādīts botu treneru sarunu analīzes skats, atgādinot, kā katrs treneris var analizēt notikušās sarunas, un demonstrējot, kas redzams virtuālo asistentu analītikas skatā.

Labās prakses rītā kā viesis uzstājās Valsts Kancelejas Komunikācijas departamenta speciāliste Mētra Aržanovska, kura prezentēja vadlīnijas virtuālā asistenta ZINTA apmācībai un pilnveidei, stāstīja par to, kā korekti noformēt atbildes, kā formatēt tekstu; kur un kā atrast nepieciešamo informāciju.

Kopā ar semināra dalībniekiem tika pārrunāti dažādi detalizēti jautājumi: par analītikas skatu, par savas iestādes tēmā ievadītās informācijas ērtāku pārskatīšanu un konkrētu atbilžu veidošanu lietotājiem pēc iespējas saprotamākā veidā, kā arī citi aktuāli jautājumi, ar kuriem ikdienā savā darbā nākas saskarties valsts iestāžu sarunbotu treneriem.

Vienota virtuālā asistenta ieviešana valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēs ir daļa no Valsts kancelejas īstenotā projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”. Paša sarunu bota tehnoloģijas izstrādātas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv, ko administrē Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv