Muzeji
Divi datora monitori ar NMKK publiskā portāla skatu ekrānos

Šī gada aprīlī norisinājās Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) organizēts mācību cikls muzeju speciālistiem par Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu (NMKK) un ar tā izmantošanu saistītiem jautājumiem. Kopumā norisinājās seši mācību semināri, aptverot tādas tēmas kā praktiskie ikdienas uzdevumi NMKK sistēmas darba vidē, darbs ar Atsauces datu sistēmu un Autortiesību pārvaldības un licencēšanas informācijas sistēmas izmantošana un piedāvātie risinājumi autortiesību statusa noteikšanai muzeju priekšmetiem.

Mācībās piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieki no gandrīz 120 akreditētajiem muzejiem, pārstāvot visus Latvijas novadus. Vairums no dalībniekiem piedalījās visos sešos mācību semināros, bet bija arī dalībnieki, kuri piedalījās tikai vienā seminārā, piemēram, NMKK lietotājiem bez priekšzināšanām. Vairums no dalībniekiem ir norādījuši, ka mācību saturs ir atbildis viņu gaidītajam, kā arī viņu zināšanas pēc dalības mācībās ir pieaugušas.

Pēc mācību cikla noslēguma veiktajā anonīmajā dalībnieku aptaujā esam saņēmuši šādas atsauksmes un secinājumus:

  • Mācības bija labi strukturētas, un tika secīgi iztirzāti visi punkti soli pa solim pēc programmas. Manuprāt, tika aptverti visi būtiskie jautājumi un to risinājumi, sniegtas atbildes uz visām neskaidrībām, kas varētu rasties.
  • Man ļoti vērtīgi bija organizatoru papildinājumi. Paldies organizatoriem par ātru reaģēšanu uz uzdotajiem jautājumiem.
  • Ļoti savlaicīga un saprotama informācija, kā arī tehniskais atbalsts kursu norises laikā.
  • Ļoti pārdomāts, labi strukturēts saturs, kas tika secīgi izklāstīts. Ļoti novērtēju izsūtītos papildmateriālus, kas rūpīgi sagatavoti un noderēs praktiskajā darbā.
  • Autortiesības no mana kā muzeja darbinieka puses ir ļoti smaga un grūta tēma. Lūgums rīkot šāda veida apmācības biežāk, jo tikai šādi var gūt un nostiprināt zināšanas.

Dalībnieku atsauksmes pierāda, ka mācības ir bijušas veiksmīgas, NMKK sistēmas lietotāji ir ieguvuši jaunas zināšanas un raduši atbildes uz daudziem jautājumiem. Dalībniekiem tika izsniegti arī apliecinājumi par mācību cikla apguvi.

Kultūras informācijas sistēmu centrs izsaka pateicību dalībniekiem par dalību mācībās un muzejiem par atsaucību, sekmējot Latvijas muzeju krājumu digitalizācijas attīstību. Nākamās šāda veida mācības muzeju darbiniekiem tiek plānotas šī gada rudenī.

Aija Kasemira

Projektu koordinatore
aija.kasemira [at] kis.gov.lv