DigitalBiblio Bibliotēkas
Zīmēts attēls ar bibliotēkas ēku fnā un dažādiem tās apmeklētājiem priekšplānā

21.janvārī notika projekta “BIBLIO - Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” (BIBLIO) informatīvais tiešsaistes seminārs par specializācijas kursu. Projekta aktivitātes Latvijā īsteno Latvijas partneri Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) un SIA DMG 

Prioritāri dalībai seminārā tika aicināti speciālisti, kuri ir piedalījušies un veiksmīgi apguvuši BIBLIO projekta MOOC (masīvo atvērto tiešsaistes kursu).

Seminārā piedalījās vairāk kā 60 speciālisti, kuri tika iepazīstināti ar: 

●      specializācijas kursa īstenošanas specifiku, norises gaitu un dalības nosacījumiem; 

●      kursa saturu diviem darba lomu profiliem – Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists (CECO) un Digitālās transformācijas speciālists (DIGY), no kuriem katram dalībniekam būs jāizvēlas viens; 

●      mentoru izvēli darba vidē balstītu mācību īstenošanai; 

●      projekta ideju īstenošanu sadarbībā ar pasniedzēju un mentoru.   

Specializācijas kursa norise ir paredzēta no šī gada februāra līdz oktobrim, īstenojot:

Jaukta tipa mācības:

• 20 stundas klātienes semināri,

• 160 stundas tiešsaistes nodarbības un patstāvīgās studijas,

• 40 stundas projekta balstītas mācības,

• 20 stundas novērtējums;

Darba vidē balstītas mācības - 165 stundas.

Dalībniekiem būs iespēja reģistrēties vienam no diviem specializācijas kursiem, kas izstrādāti īpaši bibliotēku profesionāļiem radītajiem darba lomu profiliem: 

•       Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists (CECO)

•       Digitālās transformācijas veicinātājs (DIGY)

Tā kā specializācijas kursa dalībnieku skaits ir ierobežots, priekšroka tiks dota tiem, kuri ir veiksmīgi piedalījušies un pabeiguši BIBLIO MOOC (masīvo atvērto tiešsaistes kursu).

BIBLIO projekta MOOC ir pirmais šāda veida kurss digitālo prasmju pilnveidošanai, kas izstrādāts tieši bibliotēku profesionāļiem. Kurss ir mūsdienīgs, tas dod iespēju izglītojamajiem attīstīt digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, kas tiek uzskatītas par bibliotēku profesionāļu jaunā laikmeta pamata prasmēm. Pilotmācību ietvaros tiešsaistes kursā piedalījās vairāk kā 130 dalībnieki un ar 75% tiešsaistes novērtējuma veiksmes rādītāju pabeidza 55 dalībnieki. Pilotmācības tiek īstenotas četrās valstīs - Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā.

Informatīvie materiāli par specializācijas kursu:

Papildus informācijai aicinām apmeklēt vietni https://www.biblio-project.eu. BIBLIO projekta aktualitātēm aicinām sekot Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio). 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

BIBLIO projekta brošūra