DigitalBiblio Bibliotēkas
Zīmēts attēls ar vairākiem cilvēkiem pie apaļa galda diskutējot par grafiku uz galda

17. un 18.maijā attālināti notika projekta “BIBLIO. Digitālo prasmju un kompetences veicināšana bibliotekāriem Eiropā” (BIBLIO) ceturtā starptautiskā partneru sanāksme.

Sanāksmi atklāja projekta vadītājs Alteo Valentini (Altheo Valentini), uzsverot galvenās šī brīža aktualitātes, tajā skaitā arī BIBLIO projekta realizācijas termiņa pagarinājumu, kas ir līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Ceturtās starptautiskās projekta partneru sanāksmes pirmās dienas galvenie apspriežamie jautājumi bija specializācijas kursa pilotapmācību realizācijas gaita un plānotā darba vidē balstītu mācību īstenošana. Projekta partneri no Itālijas, Latvijas, Grieķijas un Bulgārijas iepazīstināja ar esošo situāciju katrā valstī un galvenajām atziņām. Noslēgumā BIBLIO projekta vadītājs Altheo Valentini projekta partnerus iepazīstināja ar nepieciešamo dokumentāciju un prasībām darba vidē balstītu mācību procesa īstenošanai.

Otrajā dienā tika apspriests darba vidē balstīta mācību procesa novērtēšana, projekta publicitāte un plānotās aktivitātes turpmākai BIBLIO projekta publicitātes veicināšanai, kā arī plānota nākamā projekta partneru sanāksme.

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā partneris no 2019. gada novembra līdz 2022. gada oktobrim īsteno sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā projektā “BIBLIO. Digitālo prasmju un kompetences veicināšana bibliotekāriem Eiropā”, ko administrē Aldo Moro Bari Universitāte (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Itālija) sadarbībā ar partneriem – Kultūras informācijas sistēmu centru, SIA DMG (Data Media Group, Latvija), Itālijas bibliotēku un bibliogrāfiskās informācijas kopkataloga Centrālo institūtu (Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche – ICCU, Itālija), Eiropas grantu starptautisko akadēmiju (European Grants International Academy SRL – EginA, Itālija), Bibliotēku studiju un informācijas tehnoloģiju universitāti (Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Bulgārija), Globālās bibliotēkas - Bulgārijas fondu (Global Librarires – Bulgaria Foundation, Bulgārija), Grieķijas Atklāto universitāti (Hellenic Open University, Grieķija) un All Digital AISBL (Beļģija).

Projekta mērķi ir apzināt esošās un jaunās prasmes, kas nepieciešamas bibliotēku nozarei; apzināt Eiropas topošo darbavietu profilus 21.gadsimta bibliotēku nozarē; atbalstīt augsti kvalificēta un mobila darbaspēka attīstību nozarē, novēršot neatbilstību starp formālo izglītību un darba tirgu; izstrādāt Eiropas Profesionālās izglītības un apmācības programmu, ko var pielāgot katras valsts vajadzībām; veicināt uz darbu balstītu mācīšanos un paaudžu mācīšanos profesionālās izglītības un apmācību jomā.

Plānotie projekta rezultāti ir ziņojumu izstrāde par prasmju nepietiekamību bibliotēku nozarē un par nepieciešamajiem darbavietu lomu profiliem; izstrādāta metodika, mācību rīki, profesionālās izglītības un mācību programma; izstrādāti standarti (projekts paredz Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai un apmācībai piemērošanu); MOOC; tiešsaistes mācību rīku izveide; informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana.

Mācību programma tiks izmēģināta četrās valstīs – Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā.