Muzeji
Vairāki datora ekrāni ar kodu sarakstiem un brilles priekšplānā uz galda

Laika posmā no  šī gada 24. februāra līdz 13. martam tiks veikti funkcionalitātes uzlabojumi Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) informācijas sistēmā (IS), līdz ar to šajā laika posmā nebūs pieejama NMKK IS darba vide (is.nmkk.lv). 

ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. un 2. kārta)” ietvaros NMKK IS tiek integrēts ar šādām informācijas sistēmām: 

  • Vienotais atsauces datu reģistrs (ATS) – vienots autoru un institūciju pieraksts datu glabāšanai un pārskatīšanai;
  • Autortiesību pārvaldības un licencēšanas IS (APLIS) – vienota autortiesību pārvaldība, tai skaitā automātiskai to aprēķināšanai un citām iespējām;
  • LNB Digitālo objektu pārvaldības sistēma (DOM) – vienota visu mantojuma institūciju digitālo objektu glabāšana, datu bagātināšana un publicēšana jaunajā Vienotajā kultūras mantojuma izplatīšanas platformā. 

Līdzās integrācijai ar minētajām informācijas sistēmām NMKK tiek veikti arī šādi uzlabojumi:

  • uzlabota importa funkcionalitāte – importēto datu un attēlu automātiskai integrācijai jaunajās sistēmās (ATS, APLIS, DOM);
  • papildināta izvērstā meklēšana – iespēja priekšmetus meklēt pēc piesaistītajiem atsauces datiem (autoriem, līdzautoriem, institūcijām utt.) un autortiesību datiem;
  • paziņojumi no ārējām sistēmām – iespēja akceptēt vai noraidīt DOM lietotāju veiktās izmaiņas (datu bagātināšanu) katra konkrētā muzeja objektiem un/vai sazināties ar konkrēto labojumu autoru (visiem muzejiem būs iespējams kontrolēt veiktās izmaiņas).  

Pirms NMKK IS funkcionalitātes uzlabojumu publicēšanas tiks sagatavota un izsūtīta sīkāka informācija par veiktajiem uzlabojumiem un instrukcijas visām jaunajām funkcionalitātēm. Aprīlī norisināsies arī NMKK IS tiešsaistes seminārs, kurā detalizēti sniegsim ieskatu par integrētajām sistēmām un jaunajām funkcionalitātēm. 

Atvainojamies par neērtībām saistībā ar darba vides slēgšanu. Ieviestie uzlabojumi muzeju darbu ilgtermiņā tikai atvieglinās! Mūsu visu interesēs ir veikt šos darbus maksimāli kvalitatīvi, lai turpmāk darbs ar NMKK IS būtu daudz ērtāks un efektīvāks. Kā funkcionalitātes uzlabošanas darbi, tā integrācijas kopumā ir sarežģīts process,līdz ar to dažkārt šie darbi var tikt īstenoti ilgāk nekā sākotnēji plānots.

Par visiem jautājumiem saistībā ar NMKK, lūdzu, rakstīt uz vienoto lietotāju atbalsta e-pastu info@nmkk.lv