Bibliotēkas

KISC projekta „Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros portālā www.biblioteka.lv izveidota jauna sadaļa, kurā interesentiem latviešu, krievu un angļu valodās pieejams informatīvs materiāls par publiskajām bibliotēkām kā par lokālā un reģionālā līmenī brīvi un ērti pieejamiem informatīvā atbalsta pieejas punktiem, kuros bez maksas pieejami informācijas resursi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ar ineterneta pieslēgumu, kā arī personāla konsultācijas par informācijas meklēšanu. Informāciju par bibliotēkās pieejamajiem pakalpojumiem papildina video materiāls, kurš skatītājiem draudzīgā un uzskatāmā veidā ļauj iepazīties ar to, kas ir publiskā bibliotēka un kādus pakalpojumus un atbalstu tajā var saņemt ikviens interesents neatkarīgi no tā piederības jebkādai sociālai, ekonomiskai, reliģiskai vai citai grupai.

Jaunā sadaļa pieejama, izmantojot saiti: http://www.biblioteka.lv/iepazisti-latviju-biblioteka.aspx .

Projekta īstenošanas laikā paredzēts izplatīt arī drukātus informatīvos materiālus – plakātus un bukletus – visās pašvaldībās, visās publiskajās bibliotēkās, kā arī ar integrācijas un naturalizācijas procesiem saistītās darbības iestādēs un organizācijās.

Kopš 2014. gada 30. aprīļa Kultūras informācijas sistēmu centrs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmas 1.”a” aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstības trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros īsteno projektu „Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā”. Tā mērķis ir palielināt trešo valstu valstspiederīgo informētību par integrācijas un naturalizācijas iespējām Latvijas sabiedrībā. Projekta specifiskais mērķis ir informēt trešo valstu valstpiederīgos par visās 812 Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamajiem informācijas, tehniskās infrastruktūras un konsultatīvā atbalsta bezmaksas resursiem savu informacionālo vajadzību apmierināšanai.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada 30. jūnijam.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 1.”a” aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai”
Granta līgums Nr.IF/2012_2/1.a./12

attels