Kultūras nozare
Dokumentu mapes atvērta laptopa ekrānā

Kopš pagājušā – 2023. gada nogales uzsākta Kultūras ministrijas resora kopējas dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešana, nodrošinot lietvedības elektronisko dokumentu aprites organizāciju vienotā formātā Kultūras ministrijas (KM) resorā un veicot e-adreses integrāciju KM padotības iestādēs. Šo uzdevumu līdz 2024. gada beigām īstenos  KM padotības iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), kā partneris sadarbojoties Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projektā Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija”, ko īsteno Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.

Eiropas Savienības karogs ar skaitli 2027 un vārdi Nacionālais attīstības plāns

Projekta “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija” mērķis ir paplašināt vienotās saziņas platformas un e-adreses (kuras pamatuzdevums ir drošas un uzticamas savstarpējas saziņas nodrošināšana starp privātpersonām un valsti) izmantošanu, kas vienlaikus pieprasa modernas, adekvātas un vienotas informācijas pārvaldības nodrošināšanu arī pašu valsts pārvaldes iestāžu vidū. Šāda prasība ietver starpinstitucionālu dokumentu apriti vienotā formātā un e-adreses vispārēju izmantojumu, kā arī tās attīstību un modernizāciju uz atvērtajām tehnoloģijām.

Ņemot vērā KM resora iestāžu apjomu un daudzveidību (muzeji, kultūrizglītības iestādes, dažādu nozaru padotības iestādes)  un plašo vajadzību spektru gan darbības, gan specifisko prasību ziņā, ir ļoti būtiski kā paša resora iestāžu, tā iedzīvotāju interesēs veidot savstarpējo informācijas un dokumentu apmaiņu pēc iespējas ātrāku un ērtāku, tādējādi veicinot efektīvāku saziņu un sekmīgāku darbu izpildi.  Vienlaikus, pilnveidojot iedzīvotāju saziņu ar valsts iestādēm, tiek nodrošināta publiskās informācijas un elektronisko pakalpojumu pieejamība, mazināts administratīvais slogu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tāpat arī valsts un pašvaldību iestādēm, un tiek palielinātas iedzīvotāju iespējas piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties dažādos publiskās dzīves procesos.

Līdztekus KM resora dokumentu pārvaldības vienotas organizācijas izveidei, kopumā projektā tiks īstenota modernizācija e-adreses sistēmā, pārstrādājot vai nomainot tehnoloģiski novecojušos risinājumus uz aktuālākiem; tāpat e-adreses saziņas paplašināšana starp juridiskām un fiziskām personām un lietojamības paplašināšana e-adresē, uzlabojot portāla Latvija.gov.lv e-adreses lietojamību un pilnveidojot to atbilstoši lietotāju vajadzībām, kā arī uzlabota e-adreses funkcionalitāte un paplašinātas funkcijas, ietekmējot visu e-adreses sistēmu kopumā. Projekta kopējais budžets ir 5 396 160  EUR, no kā 1 000 000 eiro atvēlēts vienotas, centralizētas dokumentu pārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Kultūras ministrijas resora iestādēs. Sadarbības partneri projektā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils digitālais centrs", valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv