Vispārīgi
Trīsstūris ar izsaukuma zīmi uz dzeltena fona

!! Papildināta ziņa 15. oktobrī plkst. 12.00:

Atjaunota Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) iekšējās vides un publiskā portāla, kā arī audiovizuālo ierakstu portāla Diva.lv darbība

 

!! Papildināta ziņa 13. oktobrī plkst. 11.00:

Atjaunots Latvijas filmu portāls Filmas.lv

 

!! Papildināta ziņa 12. oktobrī plkst. 11.00:

Atjaunots Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas pakalpojumu portāls 

Atjaunots arī Kulturasdati.lv portāls, kultūras kartes iekšējā vide un Ģerboņu reģistrs

 

!! Papildināta ziņa 8. oktobrī plkst. 12.00:

Atjaunots nemateriālā kultūras mantojuma reģistrs Nematerialakultura.lv

!! Papildināta ziņa 8. oktobrī plkst. 9.30:

Atjaunots valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH.

!! Papildināta ziņa 6. oktobrī plkst. 13.00:

Šobrīd atjaunota Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas iekšējā vide un Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu sistēma.

Notiek darbs pie Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga un kultūras kartes iekšējo sistēmu atjaunošanas.

 

Sākotnējā ziņa:

Kā jau informējām, sakarā ar tehnisku avāriju Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu centrā nedēļas nogalē, tika traucēta lielākās daļas Kultūras informācijas sistēmu centra uzturēto sistēmu darbība.

Tā kā tehnisko kļūmi prognozētajā laikā Datu centrā neizdevās novērst, uzsākti tehniskās infrastruktūras atjaunošanas darbi. Sistēmas tiks atjaunotas no rezerves kopijām prioritārā secībā sekojoši:

  1. Bibliotēku informācijas sistēma ALEPH (valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs un bibliogrāfiskās datubāzes, kā arī vienotais informācijas meklētājs PRIMO),
  2. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas iekšējā sistēma,
  3. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas pakalpojumu portāls,
  4. Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu sistēma,
  5. Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) portāls un iekšējā sistēma,
  6. Kulturasdati.lv portāls un kultūras kartes iekšējā sistēma, kā arī ģerboņu reģistrs 
  7. Latviešu filmu portāls Filmas.lv,
  8. Nemateriālā kultūras mantojuma reģistrs,
  9. Audiovizuālo ierakstu portāls Diva.lv

Atsevišķi jāatzīmē, ka turpina darboties piekļuve  bibliogrāfiskiem ierakstiem  vienotajā  informācijas meklētājā PRIMO, kurā šobrīd nevar izpildīt autorizētu lietotāju tiešsaistes funkcijas (rezervēšanu, pagarināšanu, pasūtīšanu).

Pilnībā visu sistēmu un publisko portālu atjaunošanas laiks varētu aizņemt 2-3 darba dienas. 

Lūgums sekot informācijai  - šī ziņa tiks papildināta, līdzko tiks saņemta jauna informācija.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv