Valodas tehnoloģijas
Planšete ar uzrakstu NLTP un platformas funkciju ikonām

Kopš jūnija Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārvaldītā valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv ir savienota ar Eiropas Komisijas tulkošanas pakalpojumu eTranslation un piedāvā ikvienam iedzīvotājam brīvi pieejamu automātisko tulkošanu visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās – pavisam divdesmit četrās. Jaunais pakalpojums ir īstenots Eiropas Savienības atbalstītajā starpvalstu projekta NLTP (National Language Technology Platform /Nacionālā valodas tehnoloģiju platforma) ietvaros, un to administrēja valodas tehnoloģiju uzņēmums “Tilde” sadarbībā ar KISC un vēl septiņām organizācijām dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Projekts tika īstenots no 2021. gada aprīļa līdz 2023. gada jūnijam, izvirzot vairākus ambiciozus mērķus.  Ņemot vērā plašo valodu pārstāvniecību Eiropas Savienībā, ir ļoti būtiski piedāvāt risinājumus, kas ikvienam ES pilsonim ļautu pārvarēt valodas barjeras dažādu ES nāciju starpā, kā arī sekmētu dažādās valodās veidotas informācijas apmaiņu; tādas iespējas šobrīd paver jaunākie valodas tehnoloģiju risinājumi.  Tāpat gan etniski, gan  sociāli ļoti daudzveidīgajā Eiropas kultūrtelpā ir būtiski nodrošināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un pakalpojumu pieejamību, nodrošinot ikviena iedzīvotāja brīvu pieeju sabiedriskajiem pakalpojumiem neatkarīgi no konkrētās personas dzimtās vai runātās valodas vai audiāli vizuālās uztveres ierobežojumiem. Vienlaikus projekta īstenotāji izvirzīja uzdevumu, kas ir ļoti būtisks arī latviešu nācijai, proti, sekmēt valodu līdztiesību un digitālu dzīvotspēju globālajā laikmetā Eiropā, ko varam veicināt ar valodas tehnoloģiju rīku pielāgošanu dažādu valodu specifiskajām vajadzībām.

Ar vienu klikšķi ir iespēja tulkot dokumentus un garākus tekstus droši un konfidenciāli, jo Hugo.lv nesaglabā lietotāju ievadītos datus. Valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv ir sasniegusi vairāk nekā pusmiljardu tulkoto vārdu gadā, un tās popularitāte nepārtraukti pieaug, jo publiskais sektors ir augstu atzinis tās efektivitātes ieguvumu ikdienas procesos. Hugo.lv ietver publiski pieejamus tulkošanas un balss apstrādes rīkus, kā arī nodrošina valsts pārvaldes virtuālo asistentu pārvaldību, un šie risinājumi ir brīvi pieejami ikvienam iedzīvotājam. 

Ņemot vērā, ka tulkošanai Hugo.lv platformā tagad ir pieejamas arī EK eTranslation mašīntulkošanas sistēmas, tulkošana ar eTranslation var prasīt nedaudz ilgāku laiku. Valodām, kuras tiek tulkotas ar eTranslation mašīntulkošanas sistēmām, Hugo.lv platformas valodu izvēlnē ir pievienots burts “e”.

Valsts valodu tehnoloģiju platforma (darbības numurs: 2020-EU-IA-0082) tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Tartu universitāti (University of Tartu, Igaunija), Reikjavikas universitāti (Reykjavik University, Islande), Maltas universitāti (L-Università ta' Malta, Malta), Maltas informācijas tehnoloģiju aģentūru (Malta Information Technology Agency, Malta), Maltas Valsts advokātu biroju (Office of the State Advocate, Malta), Centrālo valsts biroju digitālās sabiedrības attīstībai (Central State Office for the Development of Digital Society, Horvātija), Zagrebas Universitātes humanitāro un sociālo zinātņu fakultāti (Central State Office for the Development of Digital Society, Horvātija).

ES atbalsta fondu logotips

 

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv