Mākslīgais intelekts
Ekrāna skats no prezentācijas slaida ar viedtālruni, kura redzams virtuālais asistents ZINTIS

29. aprīlī  valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas virtuālā asistenta jeb sarunu bota ZINTIS treneriem notika kārtējais tiešsaistes seminārs, ko Valsts kancelejas (VK) Komunikācijas departamenta Labās prakses rītu ietvaros rīkoja Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) un vadīja KISC pārstāve Gita JURŠEVSKA.

Ņemot vērā ZINTA nozīmi iestāžu darba efektivizācijā, seminārā kopumā piedalījās 136 dalībnieki no 90 valsts pārvaldes iestādēm, jo iestāžu interese par ZINTA ieviešanu savās tīmekļvietnēs nemitīgi aug. Līdz ar to bija daudz jautājumu no semināra dalībnieku puses par darbu pie sarunu bota pilnveides mājaslapā, kā arī par tā izmantojumu, piemēram,  kāda ir atgriezeniskā saite no iedzīvotājiem, kas izmanto ZINTI, cik bieži tiek uzdoti jautājumi angļu un krievu valodās, kāda ir iespēja veidot virtuālā asistenta izmantošanas statistiku katrā iestādē atsevišķi.

Gita Jurševska pastāstīja par virtuālo asistentu treneru darbu kopumā, izskaidrojot, kā virtuālie asistenti tiek apmācīti, lai tie sniegtu pēc iespējas precīzākas atbildes, tāpat G. Jurševska pieminēja tipiskākās kļūdas šajā virtuālā asistenta apmācības darbā, atgādinot, kā analizēt notikušās sarunas un pieteikt kļūdas. Semināra dalībnieki tika informēti arī par jaunumiem un plānotajiem pilnveidojumiem, piemēram, iespēju virtuālajiem asistentiem savstarpēji sazināties.

Kā viesis seminārā piedalījās Valsts Kancelejas Komunikācijas departamenta pārstāve Mētra Aržanovska, kas dalījās ar savu pieredzi, apmācot ZINTI darbam Ministru kabineta mājas lapā.

Vienota virtuālā asistenta ieviešana valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēs ir daļa no Valsts kancelejas īstenotā projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”. Paša sarunu bota tehnoloģijas izstrādātas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv, ko administrē Kultūras informācijas sistēmu centrs.