Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iespēja bibliotēku darbiniekiem automatizēti veikt grāmatu  kataloģizēšanu, komplektēšanu, izsniegšanu, kā arī pasūtīšanu, izmantojot starpbibliotēku abonementu ar plašu funkcionalitāti veikt tiešsaistes bibliogrāfisko datu apmaiņu ar citām bibliotēkām Latvijā un  ārzemēs.