Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Iespēja bibliotēku darbiniekiem automatizēti veikt grāmatu  kataloģizēšanu, komplektēšanu, izsniegšanu, kā arī pasūtīšanu, izmantojot starpbibliotēku abonementu ar plašu funkcionalitāti veikt tiešsaistes bibliogrāfisko datu apmaiņu ar citām bibliotēkām Latvijā un  ārzemēs.

Saņemt pakalpojumu